Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 februarie 2008

4 martie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 februarie 2008, scăderea de 39 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 7,1 miliarde EUR, până la valoarea de 137,9 miliarde EUR, atât pe seama unei operaţiuni de furnizare de lichidităţi în USD, care a ajuns la scadenţă la 28 februarie 2008 (operaţiune derulată de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA), cât şi pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 106,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 3,4 miliarde EUR, până la nivelul de 654,0 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,3 miliarde EUR, până la 73,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 4,8 miliarde EUR, până la 450,7 miliarde EUR. Miercuri, 27 februarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 178 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 183 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 28 februarie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 10,3 miliarde EUR, până la 194,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 299 −39
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 137 914 −1 377
2.1 Creanţe asupra FMI 9 071 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 843 −1 376
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 685 −6 062
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 585 301
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 585 301
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 451 481 4 985
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 183 001 5 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 479 −6
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −8
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 801 −560
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 106 069 1 295
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 635 0
9 Alte active 333 285 1 337
Total active 1 338 754 −120
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 654 031 3 442
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 195 649 −10 119
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 194 855 −10 286
2.2 Facilitatea de depozit 227 5
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 567 162
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 211 −5
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 80 684 14 416
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 73 121 14 253
5.2 Alte angajamente 7 563 163
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 34 399 −7 014
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 762 −380
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 591 19
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 591 19
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 130 854 −625
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 70 597 146
Total pasive 1 338 754 −120

Contacte media