Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. balandžio 6 d.

2007 m. balandžio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. balandžio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 189 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 144,7 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 90,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 626 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 51,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 442,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. balandžio 4 d., baigėsi 283,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 291,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 1,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 185,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 181 210 −189
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 139 243 −1 412
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 772 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 471 −1 408
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 731 519
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 323 −1 413
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 323 −1 413
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 443 529 9 964
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 291 500 8 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 028 1 964
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 794 35
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 90 329 1 387
8 Valdžios skola eurais 39 283 0
9 Kitas turtas 224 978 −75
Visas turtas 1 171 420 8 816
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 625 993 12 388
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 185 863 4 849
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 185 086 5 332
2.2 Indėlių galimybė 617 −486
2.3 Terminuotieji indėliai 155 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 107 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 60 074 −5 749
5.1 Valdžiai 51 266 −5 870
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 808 121
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 360 −414
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 576 −882
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 576 −882
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 68 926 −2 184
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 263 806
Visi įsipareigojimai 1 171 420 8 816