Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 aprilie 2007

11 aprilie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 aprilie 2007, scăderea de 189 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 144,7 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,4 miliarde EUR, până la 90,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 12,4 miliarde EUR, până la nivelul de 626 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,9 miliarde EUR, până la 51,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 10,4 miliarde EUR, până la 442,8 miliarde EUR. Miercuri, 4 aprilie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 283,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 291,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 1,1 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 5,3 miliarde EUR, până la 185,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 181 210 −189
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 139 243 −1 412
2.1 Creanţe asupra FMI 9 772 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 129 471 −1 408
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 731 519
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 323 −1 413
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 323 −1 413
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 443 529 9 964
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 291 500 8 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 001 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 028 1 964
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 794 35
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 90 329 1 387
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 283 0
9 Alte active 224 978 −75
Total active 1 171 420 8 816
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 625 993 12 388
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 185 863 4 849
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 185 086 5 332
2.2 Facilitatea de depozit 617 −486
2.3 Depozite pe termen fix 155 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 107 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 60 074 −5 749
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 51 266 −5 870
5.2 Alte angajamente 8 808 121
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 360 −414
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 159 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 576 −882
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 576 −882
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 68 926 −2 184
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 263 806
Total pasive 1 171 420 8 816
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media