Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. dubnu 2007

11. dubna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. dubna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 189 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 144,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 90,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 12,4 mld. EUR na 626 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 5,9 mld. EUR na 51,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 10,4 mld. EUR na 442,8 mld. EUR. Ve středu 4. dubna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 283,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 291,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,6 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 1,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,3 mld. EUR na 185,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 181 210 −189
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 139 243 −1 412
2.1 Pohledávky za MMF 9 772 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 129 471 −1 408
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 731 519
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 323 −1 413
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 323 −1 413
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 443 529 9 964
5.1 Hlavní refinanční operace 291 500 8 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 028 1 964
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 794 35
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 90 329 1 387
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 283 0
9 Ostatní aktiva 224 978 −75
Aktiva celkem 1 171 420 8 816
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 625 993 12 388
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 185 863 4 849
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 185 086 5 332
2.2 Vkladová facilita 617 −486
2.3 Termínované vklady 155 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 107 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 60 074 −5 749
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 51 266 −5 870
5.2 Ostatní závazky 8 808 121
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 360 −414
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 159 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 576 −882
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 576 −882
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 68 926 −2 184
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 263 806
Pasiva celkem 1 171 420 8 816