Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.4.2007

11.4.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.4.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 189 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 144,7 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,4 miljardilla eurolla 90,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 12,4 miljardilla eurolla 626 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,9 miljardilla eurolla 51,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,4 miljardilla eurolla 442,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.4.2007 erääntyi 283,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 291,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,3 miljardilla eurolla 185,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 181 210 −189
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 139 243 −1 412
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 772 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 129 471 −1 408
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 731 519
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 323 −1 413
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 323 −1 413
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 443 529 9 964
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 291 500 8 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 028 1 964
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 794 35
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 329 1 387
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 283 0
9 Muut saamiset 224 978 −75
Vastaavaa yhteensä 1 171 420 8 816
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 625 993 12 388
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 185 863 4 849
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 185 086 5 332
2.2 Talletusmahdollisuus 617 −486
2.3 Määräaikaistalletukset 155 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 107 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 60 074 −5 749
5.1 Julkisyhteisöt 51 266 −5 870
5.2 Muut 8 808 121
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 360 −414
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 159 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 576 −882
8.1 Talletukset ja muut velat 12 576 −882
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 68 926 −2 184
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 263 806
Vastattavaa yhteensä 1 171 420 8 816