Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. április 6.

2007. április 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. április 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 189 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 144,7 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd  euróval emelkedett, 90,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 12,4 milliárd euróval nőtt, 626 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,9 milliárd euróval csökkent, 51,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,4 milliárd euróval emelkedett, 442,8 milliárd euróra. 2007. április 4-én, szerdán lejárt egy 283,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 291,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére 2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldali 2.2. tétel) 0,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 1,1 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,3 milliárd euróval nőtt, 185,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 181 210 −189
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 139 243 −1 412
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 772 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 129 471 −1 408
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 731 519
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 323 −1 413
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 323 −1 413
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 443 529 9 964
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 291 500 8 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 028 1 964
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 794 35
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 90 329 1 387
8 Euróban denominált államadósság 39 283 0
9 Egyéb eszközök 224 978 −75
Eszközök összesen 1 171 420 8 816
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 625 993 12 388
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 185 863 4 849
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 185 086 5 332
2.2 Betéti rendelkezésre állás 617 −486
2.3 Lekötött betétek 155 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 107 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 60 074 −5 749
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 51 266 −5 870
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 808 121
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 360 −414
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 159 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 576 −882
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 576 −882
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 68 926 −2 184
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 263 806
Források összesen 1 171 420 8 816