Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. aprill 2007

11. aprill 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. aprillil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 189 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 144,7 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,4 miljardi euro võrra 90,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 12,4 miljardi euro võrra 626 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,9 miljardi euro võrra 51,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,4 miljardi euro võrra 442,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. aprillil 2007 möödus 283,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 291,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,3 miljardi euro võrra 185,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 181 210 −189
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 139 243 −1 412
2.1 Nõuded RVFle 9 772 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 129 471 −1 408
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 731 519
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 323 −1 413
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 323 −1 413
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 443 529 9 964
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 291 500 8 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 028 1 964
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 794 35
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 90 329 1 387
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 283 0
9 Muud varad 224 978 −75
Varad kokku 1 171 420 8 816
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 625 993 12 388
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 185 863 4 849
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 185 086 5 332
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 617 −486
2.3 Tähtajalised hoiused 155 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 107 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 60 074 −5 749
5.1 Valitsussektor 51 266 −5 870
5.2 Muud kohustused 8 808 121
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 360 −414
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 159 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 576 −882
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 576 −882
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 68 926 −2 184
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 263 806
Kohustused kokku 1 171 420 8 816