Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugpjūčio 26 d.

2005 m. rugpjūčio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugpjūčio 26 d., Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 167 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 87,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 527,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12 mlrd. eurų – iki 73,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7 mlrd. eurų – iki 400 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugpjūčio 24 d., baigėsi 303 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 310 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 150,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 829 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 500 −390
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 20 069 −159
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 431 −231
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 601 −25
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 548 −22
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 548 −22
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 400 031 7 001
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 310 002 7 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 998 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 31 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 221 −81
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 87 582 1 308
8 Valdžios skola eurais 40 750 −3
9 Kitas turtas 132 208 377
Visas turtas 992 270 8 165
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 527 710 −4 764
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 358 864
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 331 851
2.2 Indėlių galimybė 27 13
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 80 399 11 866
5.1 Valdžiai 73 425 11 995
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 974 −129
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 304 45
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 224 −156
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 980 −115
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 980 −115
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 58 684 424
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 296 1
Visi įsipareigojimai 992 270 8 165

Kontaktai žiniasklaidai