Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. augusztus 26.

2005. augusztus 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. augusztus 26-ával záruló héten az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 167 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 87,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval csökkent, 527,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) összege 12 milliárd euróval nőtt, 73,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 7 milliárd euróval emelkedtek, 400 milliárd euróra. 2005. augusztus 24-én, szerdán lejárt egy 303 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet futamideje, és újabb kihelyezésre került sor 310 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 0,9 milliárd euróval nőtt, 150,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 829 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 500 −390
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 20 069 −159
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 431 −231
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 601 −25
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 548 −22
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 548 −22
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 400 031 7 001
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 310 002 7 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 998 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −4
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 31 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 221 −81
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 87 582 1 308
8 Euróban denominált államadósság 40 750 −3
9 Egyéb eszközök 132 208 377
Eszközök összesen 992 270 8 165
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 527 710 −4 764
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 150 358 864
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 331 851
2.2 Betéti rendelkezésre állás 27 13
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 80 399 11 866
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 73 425 11 995
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 974 −129
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 304 45
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 224 −156
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 980 −115
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 980 −115
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 58 684 424
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 296 1
Források összesen 992 270 8 165

Médiakapcsolatok