Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. august 2005

30. august 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. augustil 2005 lõppenud nädalal vähenes eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 167 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 87,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,8 miljardi euro võrra 527,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 12 miljardi euro võrra 73,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 7 miljardi euro võrra 400 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. augustil 2005 möödus 303 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 310 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,9 miljardi euro võrra 150,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 829 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 500 −390
2.1 Nõuded RVFle 20 069 −159
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 431 −231
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 601 −25
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 548 −22
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 548 −22
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 400 031 7 001
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 310 002 7 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 998 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 31 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 221 −81
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 87 582 1 308
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 750 −3
9 Muud varad 132 208 377
Varad kokku 992 270 8 165
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 527 710 −4 764
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 358 864
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 331 851
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 27 13
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 80 399 11 866
5.1 Valitsussektor 73 425 11 995
5.2 Muud kohustused 6 974 −129
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 304 45
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 224 −156
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 980 −115
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 980 −115
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 58 684 424
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 296 1
Kohustused kokku 992 270 8 165

Kontaktandmed