Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.8.2005

30.8.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.8.2005 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 167 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 87,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 4,8 miljardilla eurolla 527,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12 miljardilla eurolla 73,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 7 miljardilla eurolla 400 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.8.2005 erääntyi 303 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 310 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,9 miljardilla eurolla 150,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 829 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 500 −390
2.1 Saamiset IMF:ltä 20 069 −159
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 431 −231
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 601 −25
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 548 −22
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 548 −22
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 400 031 7 001
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 310 002 7 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 998 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 31 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 221 −81
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 87 582 1 308
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 750 −3
9 Muut saamiset 132 208 377
Vastaavaa yhteensä 992 270 8 165
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 527 710 −4 764
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 358 864
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 331 851
2.2 Talletusmahdollisuus 27 13
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 80 399 11 866
5.1 Julkisyhteisöt 73 425 11 995
5.2 Muut 6 974 −129
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 304 45
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 224 −156
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 980 −115
8.1 Talletukset ja muut velat 7 980 −115
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 58 684 424
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 296 1
Vastattavaa yhteensä 992 270 8 165

Yhteyshenkilöt