Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

27 iulie 2023

Inflația continuă să se reducă, dar încă se anticipează că aceasta se va menține prea ridicată pe o perioadă prea îndelungată. Consiliul guvernatorilor este hotărât să asigure revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Prin urmare, a decis astăzi să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE.

Această majorare reflectă evaluarea Consiliului guvernatorilor privind perspectivele inflației, dinamica inflației de bază și robustețea transmisiei politicii monetare. Evoluțiile înregistrate ulterior ultimei ședințe susțin anticipația potrivit căreia inflația va scădea în continuare până la finele anului, dar se va menține superioară țintei pe o perioadă îndelungată. Deși unele măsuri prezintă indicii de temperare, inflația de bază rămâne, în ansamblu, ridicată. Majorările anterioare ale ratelor dobânzilor continuă să se transmită de o manieră solidă: condițiile de finanțare s-au înăsprit din nou și frânează tot mai mult cererea, ceea ce reprezintă un factor important pentru revenirea inflației la nivelul țintei.

Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor vor asigura că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor fi stabilite la niveluri suficient de restrictive atât timp cât va fi necesar pentru o revenire la momentul oportun a inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu. Consiliul guvernatorilor va continua să urmeze o abordare bazată pe date pentru a determina nivelul de restrictivitate și durata corespunzătoare de aplicare a acesteia. Mai exact, deciziile sale privind ratele dobânzilor se vor baza în continuare pe evaluarea sa privind perspectivele inflației în funcție de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază, precum și de robustețea transmisiei politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să fixeze remunerarea rezervelor minime obligatorii la 0%. Această decizie va prezerva eficacitatea politicii monetare prin menținerea gradului actual de control asupra orientării politicii monetare și prin asigurarea transmiterii integrale a deciziilor privind ratele dobânzilor la nivelul piețelor monetare. În același timp, aceasta va îmbunătăți eficiența politicii monetare prin reducerea volumului global de dobânzi care trebuie achitate pentru rezerve în vederea implementării orientării adecvate.

Detaliile referitoare la modificarea remunerării rezervelor minime obligatorii sunt furnizate într-un comunicat de presă separat, care urmează să fie publicat la ora 15.45 (ora Europei Centrale).

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 4,25%, 4,50% și, respectiv, 3,75% începând cu data de 2 august 2023.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

Portofoliul aferent APP se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență.

În ceea ce privește PEPP, Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare și rambursările în curs contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media