Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

27. července 2023

Inflace nadále klesá, ale stále se očekává, že zůstane příliš vysoká po příliš dlouhou dobu. Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. Proto dnes rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů.

Toto dnešní zvýšení sazeb odráží hodnocení inflačního výhledu Radou guvernérů, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky. Vývoj od předchozího zasedání podporuje očekávání, že inflace po zbytek roku bude nadále klesat, ale po delší dobu zůstane nad cílovou úrovní. I když některé ukazatele naznačují uvolnění, jádrová inflace zůstává celkově vysoká. Dosavadní zvyšování úrokových sazeb se nadále výrazně promítá do ekonomiky: podmínky financování se opět zpřísnily a stále více tlumí poptávku, což je jeden z důležitých faktorů při navracení inflace zpět k cílové hodnotě.

Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, že základní úrokové sazby ECB budou stanoveny na dostatečně restriktivní úrovni po nezbytně dlouhou dobu, aby bylo dosaženo včasného návratu inflace ke 2% střednědobému cíli. Při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce bude Rada guvernérů nadále uplatňovat přístup závislý na údajích. Zejména její rozhodnutí o úrokových sazbách budou nadále vycházet z jejího hodnocení inflačního výhledu zohledňujícího aktuální ekonomické a finanční údaje, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky.

Rada guvernérů také rozhodla stanovit úročení minimálních rezerv na úroveň 0 %. Toto rozhodnutí zachová účinnost měnové politiky prostřednictvím udržení stávající míry kontroly nad nastavením měnové politiky a promítání měnových rozhodnutí na peněžních trzích v plném rozsahu. Současně zlepší účinnost měnové politiky snížením celkového objemu úroku, který je třeba splácet z rezerv s cílem provést odpovídající nastavení.

Podrobnosti k této změně podmínek úročení minimálních rezerv jsou uvedeny v samostatné tiskové zprávě, která bude zveřejněna v 15:45 SEČ.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. S účinností od 2. srpna 2023 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 4,25 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 4,50 % a úroková sazba vkladové facility na 3,75 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém již dále neinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v jeho rámci alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace a jejich probíhající splácení přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace k jejímu 2% cíli ve střednědobém horizontu a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise, který má za účel odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, jež představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny. Tento nástroj tak Radě guvernérů umožňuje účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média