Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

15 iunie 2023

Inflația s-a redus, dar este proiectată să se mențină prea ridicată pe o perioadă prea îndelungată. Consiliul guvernatorilor este hotărât să asigure revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Prin urmare, a decis astăzi să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE.

Această majorare reflectă evaluarea actualizată a Consiliului guvernatorilor privind perspectivele inflației, dinamica inflației de bază și robustețea transmisiei politicii monetare. Conform proiecțiilor macroeconomice din luna iunie, experții Eurosistemului estimează că inflația totală se va situa, în medie, la 5,4% în 2023, la 3,0% în 2024 și la 2,2% în 2025. Indicatorii presiunilor inflaționiste la nivelul inflației de bază se mențin ridicați, deși unii prezintă primele indicii de temperare. Experții și-au revizuit în sens ascendent proiecțiile privind inflația exclusiv produse energetice și alimente, îndeosebi pentru anul acesta și pentru anul viitor, pe seama evoluțiilor anterioare peste așteptări și a implicațiilor pieței robuste a forței de muncă asupra ritmului dezinflației. Aceștia consideră, în prezent, că inflația exclusiv produse energetice și alimente va ajunge la 5,1% în 2023, urmând să se reducă la 3,0% în 2024 și 2,3% în 2025. Experții și-au redus ușor proiecțiile privind creșterea economică pentru anul acesta și pentru anul viitor. Aceștia anticipează, în prezent, o creștere economică de 0,9% în 2023, de 1,5% în 2024 și de 1,6% în 2025.

În același timp, majorările anterioare de către Consiliul guvernatorilor ale ratelor dobânzilor se transmit de o manieră solidă la nivelul condițiilor de finanțare și produc gradual efecte la nivelul întregii economii. Costurile creditării au înregistrat o creștere abruptă, dinamica împrumuturilor consemnând o încetinire. Condițiile de finanțare mai restrictive reprezintă unul dintre motivele principale pentru care se proiectează diminuarea în continuare a inflației în direcția țintei, în condițiile în care se estimează că acestea vor frâna tot mai mult cererea.

Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor vor asigura că ratele dobânzilor reprezentative ale BCE vor fi stabilite la niveluri suficient de restrictive pentru revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu și vor fi menținute la nivelurile respective atât timp cât va fi necesar. Consiliul guvernatorilor va continua să urmeze o abordare bazată pe date pentru a determina gradul și durata corespunzătoare de aplicare a unor niveluri restrictive. Mai exact, deciziile sale privind ratele dobânzilor se vor baza în continuare pe evaluarea sa privind perspectivele inflației în funcție de noile date economice și financiare, de dinamica inflației de bază, precum și de robustețea transmisiei politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor confirmă că va sista reinvestirile în cadrul programului de achiziționare de active începând cu luna iulie 2023.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 25 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 4,00%, 4,25% și, respectiv, 3,50% începând cu data de 21 iunie 2023.

Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)

Portofoliul aferent APP se reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește în totalitate principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Scăderea va fi, în medie, de 15 miliarde EUR pe lună până la finele lunii iunie 2023. Consiliul guvernatorilor va sista reinvestirile în cadrul APP începând cu luna iulie 2023.

În ceea ce privește PEPP, Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare și rambursările în curs contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media