Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

15. června 2023

Inflace klesá, ale podle projekcí má zůstat příliš vysoká po příliš dlouhou dobu. Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. Proto dnes rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů.

Toto dnešní zvýšení sazeb odráží aktualizované hodnocení inflačního výhledu Radou guvernérů, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky. Podle červnových makroekonomických projekcí očekávají odborníci Eurosystému celkovou inflaci průměrně ve výši 5,4 % v roce 2023, 3,0 % v roce 2024 a 2,2 % v roce 2025. Ukazatele základních cenových tlaků zůstávají výrazné, i když některé vykazují nejisté známky oslabení. Odborníci Eurosystému revidovali své projekce inflace bez započtení cen energií a potravin směrem vzhůru zejména pro letošní a příští rok, a to v důsledku jejího dřívějšího překvapivého posílení a dopadů robustního trhu práce na rychlost dezinflace. Podle jejich stávajícího hodnocení by měla inflace dosáhnout v roce 2023 úrovně 5,1 % a následně v roce 2024 klesnout na 3,0 % a v roce 2025 na 2,3 %. Odborníci Eurosystému mírně snížili své projekce hospodářského růstu na letošní a příští rok. Nyní očekávají, že ekonomika poroste v roce 2023 o 0,9 %, v roce 2024 o 1,5 % a v roce 2025 o 1,6 %.

Současně se dosavadní zvyšování úrokových sazeb Radou guvernérů výrazně promítá do podmínek financování a postupně má dopad na celou ekonomiku. Výrazně vzrostly výpůjční náklady a zpomaluje růst úvěrů. Přísnější podmínky financování jsou jedním z klíčových důvodů pro projekci dalšího snižování inflace směrem k cíli, neboť by stále více měly tlumit poptávku.

Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, že základní úrokové sazby ECB dosáhnou dostatečně restriktivní úrovně, aby byl dosažen včasný návrat inflace na 2% střednědobý cíl, a že na této úrovni budou po nezbytně dlouhou dobu ponechány. Při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce bude Rada guvernérů nadále uplatňovat přístup závislý na údajích. Zejména její rozhodnutí o úrokových sazbách budou nadále vycházet z jejího hodnocení inflačního výhledu zohledňujícího aktuální ekonomické a finanční údaje, dynamiku jádrové inflace a sílu transmise měnové politiky.

Rada guvernérů potvrzuje, že reinvestice v rámci programu nákupu aktiv od července 2023 ukončí.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. S účinností od 21. června 2023 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 4,00 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 4,25 % a úroková sazba vkladové facility na 3,50 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém zpětně neinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů v plném rozsahu. Menší bude v průměru o 15 mld. EUR měsíčně do konce června 2023. Rada guvernérů ukončí reinvestice v rámci programu APP od července 2023.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace a jejich probíhající splácení přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace k jejímu 2% cíli ve střednědobém horizontu a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise k odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média