Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Decizii de politică monetară

15 decembrie 2022

Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE și, pe baza revizuirii substanțiale în sens ascendent a perspectivelor inflației, anticipează majorarea în continuare a acestora. Mai exact, Consiliul guvernatorilor consideră că ratele dobânzilor vor trebui încă să crească semnificativ într-un ritm constant, în vederea atingerii unor niveluri suficient de restrictive pentru a asigura revenirea la momentul oportun a inflației la nivelul țintei noastre de 2% pe termen mediu. Menținerea ratelor dobânzilor la niveluri restrictive va reduce, în timp, inflația prin frânarea cererii și va proteja, de asemenea, împotriva riscului unor valori crescute persistente ale anticipațiilor privind inflația. Deciziile viitoare ale Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor de politică monetară vor depinde în continuare de date și vor urma o abordare de la o ședință la alta.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE constituie instrumentul principal al Consiliului guvernatorilor pentru definirea orientării politicii monetare. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a dezbătut astăzi o serie de principii pentru normalizarea deținerilor de titluri de valoare în scopuri de politică monetară ale Eurosistemului. De la începutul lunii martie 2023, portofoliul aferent programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) se va reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu va reinvesti în totalitate principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Scăderea va fi, în medie, de 15 miliarde EUR pe lună până la finele trimestrului II 2023, ritmul ulterior al acesteia urmând să fie determinat în timp.

În cadrul ședinței sale din luna februarie, Consiliul guvernatorilor va anunța parametrii detaliați ai reducerii deținerilor în cadrul APP. Consiliul guvernatorilor va reevalua periodic ritmul reducerii portofoliului APP pentru a asigura că acesta rămâne consecvent cu strategia și orientarea generală a politicii monetare, pentru a prezerva funcționarea pieței și pentru a menține sub un control strict condițiile de pe piața monetară pe termen scurt. Până la sfârșitul anului 2023, Consiliul guvernatorilor va efectua, de asemenea, o evaluare a cadrului său operațional pentru orientarea ratelor dobânzilor pe termen scurt, care ne va oferi informații cu privire la punctul final al procesului de normalizare a bilanțului.

Decizia de astăzi a Consiliului guvernatorilor de a majora ratele dobânzilor, precum și anticipația sa privind majorarea semnificativă în continuare a acestora sunt motivate de faptul că inflația se menține la niveluri mult prea ridicate și este proiectată să rămână superioară țintei o perioadă prea îndelungată. Potrivit estimării preliminare a Eurostat, inflația s-a situat la 10,0% în luna noiembrie, nivel ușor inferior celui de 10,6% înregistrat în octombrie. Scăderea a fost generată, în principal, de dinamica mai redusă a prețurilor produselor energetice. Dinamica prețurilor alimentelor și presiunile inflaționiste la nivelul inflației de bază din întreaga economie s-au intensificat și vor persista o perioadă. Având în vedere gradul excepțional de incertitudine, experții Eurosistemului și-au revizuit semnificativ în sens ascendent proiecțiile privind inflația. Aceștia consideră, în prezent, că rata medie a inflației va ajunge la 8,4% în anul 2022 și se va reduce la 6,3% în 2023, anticipându-se o scădere pronunțată a inflației pe parcursul anului. Conform proiecțiilor, inflația se va situa, în medie, la 3,4% în anul 2024 și la 2,3% în anul 2025. Se estimează că inflația exclusiv produse energetice și alimente va fi, în medie, de 3,9% în 2022 și se va majora la 4,2% în 2023, urmând să se reducă la 2,8% în 2024 și 2,4% în 2025.

Economia zonei euro poate înregistra o contracție în trimestrul actual și în trimestrul următor, pe seama crizei energetice, a gradului ridicat de incertitudine, a temperării activității economice mondiale și a condițiilor de finanțare mai restrictive. Potrivit celor mai recente proiecții ale experților Eurosistemului, o recesiune ar fi relativ de scurtă durată și superficială. Cu toate acestea, se anticipează o creștere economică modestă anul viitor, aceasta fiind revizuită semnificativ în sens descendent comparativ cu proiecțiile anterioare. Pe termen mai lung, se proiectează o redresare a creșterii economice, pe fondul disipării influențelor nefavorabile actuale. În ansamblu, proiecțiile experților Eurosistemului estimează, în prezent, o creștere economică de 3,4% în 2022, de 0,5% în 2023, de 1,9% în 2024 și de 1,8% în 2025.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE. În consecință, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor crește la 2,50%, 2,75% și, respectiv, 2,00% începând cu data de 21 decembrie 2022.

Programul de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

Consiliul guvernatorilor intenționează să continue reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP până la sfârșitul lunii februarie 2023. Ulterior, portofoliul aferent APP se va reduce într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu va mai reinvesti în totalitate principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Scăderea va fi, în medie, de 15 miliarde EUR pe lună până la finele trimestrului II 2023, ritmul ulterior al acesteia urmând să fie determinat în timp.

În ceea ce privește programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Consiliul guvernatorilor intenționează să reinvestească principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului cel puțin până la sfârșitul anului 2024. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP va fi gestionată astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

Consiliul guvernatorilor va continua să aplice o abordare flexibilă în ceea ce privește reinvestirea răscumpărărilor de titluri ajunse la scadență în cadrul portofoliului aferent PEPP, în vederea contracarării riscurilor asociate pandemiei la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare.

Operațiunile de refinanțare

În condițiile în care băncile rambursează sumele împrumutate în cadrul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung, Consiliul guvernatorilor va evalua periodic modul în care operațiunile țintite de creditare contribuie la orientarea politicii sale monetare.

***

Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în cadrul mandatului său pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor.

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.45 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media