Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

15. prosince 2022

Rada guvernérů dnes přijala rozhodnutí zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů a na základě výrazné revize inflačního výhledu směrem vzhůru očekává jejich další zvýšení. Rada guvernérů se zejména domnívá, že úrokové sazby se ještě musí znatelně a stabilním tempem zvyšovat, aby dosáhly úrovně dostatečně restriktivní k tomu, aby byl zajištěn včasný návrat inflace k 2% střednědobému cíli. Zachování úrokových sazeb na restriktivní úrovni časem sníží inflaci utlumením poptávky a rovněž ochrání před rizikem setrvalého nárůstu inflačních očekávání. Budoucí měnověpolitická rozhodnutí Rady guvernérů budou nadále závislá na údajích a budou přijímána jen na příslušných zasedáních.

Základní úrokové sazby ECB jsou prvořadým nástrojem Rady guvernérů při nastavení měnové politiky. Rada guvernérů dnes rovněž projednala zásady pro navrácení cenných papírů držených Eurosystémem pro účely měnové politiky k normálu. Počínaje březnem 2023 se bude portfolio programu nákupu cenných papírů (APP) zmenšovat přiměřeným a předvídatelným tempem, neboť Eurosystém nebude reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů v plném rozsahu. Pokles bude průměrně činit 15 mld. EUR měsíčně do konce druhého čtvrtletí 2023 a jeho následný objem bude stanoven v průběhu času.

Podrobné parametry snižování objemu APP oznámí Rada guvernérů na svém únorovém zasedání. Rada guvernérů bude pravidelně vyhodnocovat snižování objemu portfolia APP, aby zajistila, že odpovídá celkové strategii a nastavení měnové politiky a zajistila tak fungování trhu a udržela si pevnou kontrolu nad krátkodobými podmínkami na peněžním trhu. Do konce roku 2023 dále Rada guvernérů provede přezkum svého provozního rámce řízení krátkodobých úrokových sazeb, což nám poskytne informace týkající se koncového bodu procesu návratu rozvahy k normálu.

Rada guvernérů přijala rozhodnutí zvýšit úrokové sazby a očekává, že je bude výrazně zvyšovat dále, neboť inflace je nadále příliš vysoká a předpokládá se, že zůstane nad cílem po příliš dlouhou dobu. Podle předběžného odhadu Eurostatu dosáhla inflace v listopadu úrovně 10,0 %, což je o něco méně než říjnových 10,6 %. Tento pokles je především důsledkem nižšího růstu cen energií. Růst cen potravin a základních cenových tlaků v celé ekonomice posílil a po určitou dobu přetrvá. V prostředí mimořádné nejistoty odborníci Eurosystému své projekce inflace výrazně revidovali směrem vzhůru. Podle nich průměrná inflace dosáhne v roce 2022 úrovně 8,4 % a v roce 2023 klesne na 6,3 %, přičemž v průběhu roku 2023 by inflace měla dále výrazně klesat. Inflace by pak měla dosáhnout průměrné hodnoty 3,4 % v roce 2024 a 2,3 % v roce 2025. Inflace bez započtení cen energií a potravin by měla v roce 2022 dosahovat průměru 3,9 %, v roce 2023 vzrůst na 4,2 %, v roce 2024 klesnout na 2,8 % a v roce 2025 na 2,4 %.

Je možné, že v tomto a následujícím čtvrtletí bude ekonomika eurozóny klesat, a to v důsledku energetické krize, vysoké nejistoty, slábnoucí hospodářské aktivity ve světě a přísnějších podmínek financování. Podle nejnovějších projekcí odborníků Eurosystému by recese byla relativně krátká a mělká. Nicméně se očekává, že hospodářský růst bude v příštím roce utlumený a v porovnání s předchozími projekcemi byl výrazně revidován směrem dolů. Nad rámec krátkodobého horizontu by měl hospodářský růst oživit s tím, jak stávající nepříznivé faktory odezní. Nyní projekce odborníků Eurosystému celkově očekávají, že ekonomika poroste tempem 3,4 % v roce 2022, 0,5 % v roce 2023, 1,9 % v roce 2024 a 1,8 v roce 2025.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 50 bazických bodů. S účinností od 21. prosince 2022 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 2,50 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 2,75 % a úroková sazba vkladové facility na 2,00 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Rada guvernérů hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP do konce února 2023. Následně se bude portfolio APP přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšovat, neboť Eurosystém nebude reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů v plném rozsahu. Pokles bude průměrně činit 15 mld. EUR měsíčně do konce druhého čtvrtletí 2023 a jeho následný objem bude stanoven v průběhu času.

Pokud jde o program PEPP, Rada guvernérů má v úmyslu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci tohoto programu alespoň do konce roku 2024. Budoucí ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

Podle toho, jak banky splácejí částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena všechny své nástroje v rámci svého mandátu přizpůsobit tomu, aby střednědobě zajistila návrat inflace ke svému 2% cíli. Nástroj na ochranu transmise je dostupný k odvrácení nežádoucí chaotické dynamiky na trhu, která představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny, a umožňuje tak Radě guvernérů účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média