Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB publiceert de “Comprehensive Assessment Stress Test Manual”

8 augustus 2014

EMBARGO

Persembargo tot 11.30 uur Midden-Europese tijd op vrijdag 8 augustus 2014
  • In de “Manual” (een Handboek voor de stresstest in het kader van de alomvattende beoordeling) worden details gegeven over de samenvoeging van de activakwaliteitsbeoordeling en de stresstest
  • In de “Manual” wordt tevens een beschrijving gegeven van het kwaliteitsborgingsproces voor de stresstest, dat een rigoureuze exercitie waarborgt
  • De publicatie van de “Manual” voegt toe aan de transparantie van de alomvattende beoordeling en aan de geloofwaardigheid van de exercitie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een “Manual” gepubliceerd waarin gedetailleerd wordt uitgelegd hoe zij de bevindingen uit haar activakwaliteitsbeoordeling (de “asset quality review” ofwel AQR) zal opnemen in de stresstestprojecties. In de “Manual” wordt tevens een beschrijving gegeven van het kwaliteitsborgingsproces voor de stresstest, dat van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat de exercitie degelijk en geloofwaardig is.

De alomvattende beoordeling is een grondige controle van de balans en schokbestendigheid van de grootste banken die plaatsvindt voordat de ECB in november haar toezichtstaken op zich neemt. De alomvattende beoordeling van de ECB verschilt van eerdere EU-brede stresstests door het feit dat deze een diepgaande activakwaliteitsbeoordeling behelst en een samenvoeging (de zogeheten “join-up”) van de uitkomsten van de AQR met die van de stresstest bevat. Dit maakt een nauwkeuriger beoordeling van de balanssituatie van banken mogelijk, alsook van krediet- en andere risico’s in de boeken van banken.

“Wij besteden er zeer veel tijd en grote inspanningen aan dit proces rigoureus te maken,” aldus Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB. “De “join-up” omvat alle informatie die wij gedurende de AQR hebben verzameld, en dit onderscheidt deze van eerdere exercities. Wij tonen, door de “Manual” te publiceren, tevens onze committering aan transparantie.”

De kwaliteitsborging van de stresstest is primair gericht op het verschaffen van uitkomsten die nauwkeurig, consistent en geloofwaardig zijn. In samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten zullen diverse kwaliteitscontroles worden uitgevoerd. De ECB zal de bevindingen voor individuele banken vergelijken met die van soortgelijke banken en zal haar eigen “top-down” stresstestmodel toepassen. Van banken zou kunnen worden vereist dat zij, als onderdeel van een “leef na of leg uit”-benadering, verdere gegevens aanleveren, naast het verschaffen van nadere analyses en, indien nodig, het herindienen van hun stresstestprojecties.

De “join-up” en de daaruit voortvloeiende invloed van de AQR op de stresstestberekeningen zullen op verschillende manieren doorwerken. De bevindingen uit de in het kader van de AQR onderzochte portefeuilles zullen worden gebruikt om het uitgangspunt van de stresstest te bepalen en zouden, ten behoeve van deze exercitie, kunnen leiden tot aanpassing van de eindejaarsbalans van 2013. Waar de gegevens uit de AQR erop wijzen dat een bank onvoldoende voorzieningen heeft, zal dit worden weerspiegeld in aanpassingen in de gesimuleerde geprojecteerde verliezen van de bank in 2014, 2015 en 2016, voor zowel het basis- als het ongunstige scenario. Daarnaast zal dit van invloed zijn op de gesimuleerde winsten en verliezen in de stresstestscenario’s.

De definitieve uitkomsten van de alomvattende beoordeling zullen in de tweede helft van oktober worden gepubliceerd.

Voor vragen kunnen de media contact opnemen met Uta Harnischfeger op +49 69 1344 6321 of met Ronan Sheridan op +49 69 1344 7416.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media