Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaissut kattavan arvioinnin stressitestikäsikirjan

8.8.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa perjantaina 8.8.2014 klo 11.30 Keski-Euroopan aikaa
  • Käsikirja sisältää kuvauksen saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin tulosten yhdistämisestä.
  • Laadunvarmistusprosessilla varmistetaan stressitestin tinkimättömyys.
  • Käsikirjan julkaiseminen edistää kattavan arvioinnin avoimuutta ja uskottavuutta.

Euroopan keskuspankin (EKP) tänään julkaisemassa käsikirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten saamisten laadun arvioinnin tulokset otetaan huomioon stressitestissä. Käsikirjassa käydään läpi myös laadunvarmistusprosessi, jonka avulla varmistetaan, että testaus on tinkimätöntä ja tulokset uskottavia.

Kattavassa arvioinnissa EKP tarkastaa suurimpien pankkien taseet ja häiriönsietokyvyn, ennen kuin se ryhtyy marraskuussa hoitamaan pankkivalvontatehtäväänsä. Kattava arviointi poikkeaa aiemmista EU:n laajuisista stressitesteistä, sillä tällä kertaa stressitestin ohella toteutetaan pankkien saamisten laadun tarkka arviointi, jonka tulokset liitetään stressitestin tuloksiin. Näin saadaan todenmukaisempi kuva pankkien tasetilanteesta, luottoriskeistä ja muista taseen riskeistä.

EKP:n varapääjohtajan Vítor Constâncion mukaan kattavaa arviointia tehdään erittäin huolella. Tulosten yhdistämisen avulla pystytään ottamaan mukaan kaikki saamisten laadun arvioinnissa saadut tiedot. Kattava arviointi on sitouduttu tekemään täysin avoimesti, ja siksi myös käsikirja on nyt julkaistu.

Stressitestin laadunvarmistuksella taataan, että tulokset ovat todenmukaisia, johdonmukaisia ja uskottavia. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat mukana tarkastamassa tulosten laatua. EKP vertaa eri pankkien tuloksia toisiinsa ja tarkistaa tulokset oman stressitestimallinsa avulla. Pankeilta voidaan pyytää lisätietoja tai perusteluja vaatimuksista poikkeamiselle, jolloin niiden on toimitettava tarkempi analyysi tai tarvittaessa uudet stressitestitulokset.

Saamisten laadun arviointi ja tulosten liittäminen yhteen vaikuttavat stressitestin laskelmiin monin tavoin. Stressitestin lähtökohtana käytetään saamisten laadun arvioinnissa tarkasteltujen luottosalkkujen tuloksia. Niiden perusteella voi myös olla tarpeen tehdä muutoksia vuoden 2013 lopun taseisiin. Jos saamisten laadun arvioinnin tulosten perusteella todetaan, että arvonalentumisvarauksia on tehty liian vähän, korjaukset otetaan stressitestissä huomioon sekä alun perin vuosille 2014–2016 lasketuissa tappioissa että perusskenaarion ja epäsuotuisan skenaarion voitoissa ja tappioissa yleisemmin.

Kattavan arvioinnin tulokset julkaistaan lokakuun jälkipuoliskolla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321 ja Ronan Sheridan numerossa +49 69 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle