Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila priročnik za stresni test v okviru celovite ocene

8. avgust 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 11.30 po srednjeevropskem času v petek, 8. avgusta 2014
  • Priročnik daje podrobnosti o »združevanju« pregleda kakovosti sredstev in stresnega testa.
  • Priročnik opisuje proces zagotavljanja kakovosti stresnega testa, kar bo omogočilo rigorozno izvedbo.
  • Z objavo priročnika se povečuje transparentnost celovite ocene in kredibilnost izvedbe.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila priročnik, ki podrobno predstavlja, kako bo ugotovitve iz pregleda kakovosti sredstev vključila v predpostavke v stresnih testih. Opisuje tudi proces zagotavljanja kakovosti stresnega testa, kar je bistveno za to, da bo izvedba zanesljiva in kredibilna.

Celovita ocena je temeljit pregled bilanc in odpornosti največjih bank, preden bo ECB novembra prevzela nadzorne naloge. Celovita ocena, ki jo izvaja ECB, se razlikuje od prejšnjih stresnih testov na ravni EU, saj obsega temeljit pregled kakovosti sredstev ter vključuje »združevanje« pregleda kakovosti sredstev in stresnega testa. To bo omogočilo natančnejšo oceno stanja bančnih bilanc ter kreditnih in drugih tveganj v bančnih bilancah.

Vítor Constâncio, podpredsednik ECB, je dejal: »Veliko časa in energije vlagamo v to, da bi bil ta proces izveden rigorozno. Združevanje vključuje vse informacije, ki smo jih zbrali med pregledom kakovosti sredstev, zato se ta proces razlikuje od prejšnjih izvedb. Z objavo priročnika izkazujemo tudi našo zavezo transparentnosti.«

Zagotavljanje kakovosti stresnega testa se osredotoča na to, da bodo dobljeni rezultati natančni, konsistentni in kredibilni. Različne kontrole kakovosti bodo izvedene v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. ECB bo ugotovitve o posameznih bankah primerjala z ugotovitvami o podobnih institucijah ter uporabila lasten model stresnega testiranja od zgoraj navzdol. Kot del pristopa »upoštevaj ali pojasni« bodo morale banke po potrebi zagotoviti nadaljnje informacije poleg dodatnih analiz in, če bo potrebno, ponovne predložitve svojih predpostavk v stresnih testih.

»Združevanje« in s tem vpliv pregleda kakovosti sredstev na izračun stresnih testov bo delovalo prek številnih kanalov. Ugotovitve iz analize portfeljev v okviru pregleda kakovosti sredstev bodo uporabljene pri določitvi izhodišča stresnega testa, kar lahko za namene te vaje privede do prilagoditve bilance stanja ob koncu leta 2013. Kjer bodo informacije iz pregleda kakovosti sredstev nakazovale na to, da banka nima zadostnih rezervacij, se bo to odrazilo v prilagoditvi simulirane predvidene izgube banke v letih 2014, 2015 in 2016 tako v osnovnem kot tudi v neugodnem scenariju. Poleg tega bo to vplivalo tudi na simulirani dobiček in izgubo v stresnih scenarijih.

Končni rezultati celovite ocene bodo objavljeni v drugi polovici oktobra.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Uto Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, ali na Ronana Sheridana, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije