Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē visaptverošā novērtējuma stresa testa rokasgrāmatu

2014.8.08.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2014. gada 8. augustam, plkst. 11.30 pēc Viduseiropas laika
  • Rokasgrāmatā detalizēti aplūkota tā dēvētā aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa sasaiste.
  • Rokasgrāmatā sniegts pārskats par stresa testa kvalitātes kontroles procesu, kas nodrošina tā rūpīgu īstenošanu.
  • Rokasgrāmatas publicēšana vairo vispārējā novērtējuma caurredzamību un rezultātu ticamību.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi rokasgrāmatu, kurā detalizēti aprakstīts, kā aktīvu kvalitātes pārbaudes konstatējumi tiks iestrādāti stresa testa aplēsēs. Tajā aplūkots arī stresa testa kvalitātes kontroles process, kam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu rezultātu stabilitāti un ticamību.

Visaptverošais novērtējums ir lielāko banku bilanču un noturības spēju padziļināta pārbaude, pirms ECB novembrī sāks pildīt uzraudzības uzdevumus. ECB visaptverošais novērtējums atšķiras no iepriekš veiktajiem ES mēroga stresa testiem, jo ietver pamatīgu aktīvu kvalitātes pārbaudi, turklāt tā ietvaros tiek nodrošināta aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu sasaiste. Tas ļauj precīzāk novērtēt banku bilanču stāvokli, kā arī kredītrisku un citus ar banku portfeļiem saistītos riskus.

"Mēs veltām ievērojamu laiku un pūles, lai šis process būtu ļoti rūpīgi īstenots," atzīmēja ECB viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio). "Sasaiste aptver visu aktīvu kvalitātes pārbaudes gaitā iegūto informāciju, tādējādi atšķirot šo novērtējumu no agrāk veiktajiem. Turklāt, publicējot šo rokasgrāmatu, mēs demonstrējam savu apņēmību nodrošināt caurredzamību."

Stresa testa kvalitātes kontrole vērsta uz to, lai tiktu iegūti rezultāti, kas ir precīzi, konsekventi un ticami. Sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm tiks veiktas dažādas kvalitātes pārbaudes. ECB salīdzinās konstatējumus par atsevišķām bankām ar citu banku stāvokli un izmantos savu lejupējo stresa testa modeli. Atbilstoši pieejai, ka bankām jānodrošina atbilstība vai jāsniedz paskaidrojumi, dažām no tām līdztekus padziļinātai analīzei tiks pieprasīts sniegt papildu pierādījumus un nepieciešamības gadījumā atkārtoti iesniegt stresa testa aplēses.

Sasaiste un attiecīgi aktīvu kvalitātes pārbaudes ietekme uz stresa testa aprēķiniem darbosies pa vairākiem kanāliem. Konstatējumi par aktīvu kvalitātes pārbaudes ietvaros pārbaudītajiem portfeļiem tiks izmantoti stresa testa sākumpunkta noteikšanai, un rezultātā saistībā ar novērtējumu var tikt koriģētas 2013. gada beigu bilances. Gadījumos, kad aktīvu kvalitātes pārbaudē iegūtie pierādījumi liecinās, ka bankai ir nepietiekami uzkrājumi, tas atspoguļosies attiecīgās bankas 2014., 2015. un 2016. gada simulēto zaudējumu aplēšu korekcijās gan bāzes, gan nelabvēlīgas attīstības scenārijā. Turklāt tas ietekmēs arī stresa testa scenāriju ietvaros simulēto peļņu un zaudējumus.

Visaptverošā novērtējuma galīgie rezultāti tiks publicēti oktobra otrajā pusē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem