European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP avaldab põhjaliku hindamise stressitesti juhendi

8. august 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 11.30 Kesk-Euroopa aja järgi, reedel, 8. augustil 2014
  • Juhendis esitatakse varade kvaliteedi hindamise ja stressitesti ühendamise üksikasjad.
  • Lisaks antakse ülevaade stressitestide kvaliteedi tagamise protsessist, mis kindlustab range ja põhjaliku hindamise.
  • Juhendi avaldamisega suurendatakse põhjaliku hindamise läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna juhendi, milles esitatakse varade kvaliteedi hindamise ja stressitestis kasutatud eelduste ühendamise üksikasjad. Juhendis kirjeldatakse ka stressitestide kvaliteedi tagamise protsessi, mille eesmärk on tagada hindamise tõhusus ja usaldusväärsus.

Põhjaliku hindamise käigus kontrollitakse üksikasjalikult suurimate pankade bilansse ja vastupanuvõimet, enne kui EKP asub käesoleva aasta novembris täitma oma järelevalveülesandeid. EKP läbiviidav põhjalik hindamine erineb varasematest kogu ELi hõlmavatest stressitestidest, sest see sisaldab varade kvaliteedi ulatuslikku hindamist, mille järeldused ühendatakse stressitesti tulemustega. See võimaldab täpsemalt hinnata pankade bilansi olukorda ning krediidi- ja muid riske.

EKP asepresidendi Vitor Constâncio sõnul pühendab EKP märkimisväärselt aega ja teeb jõupingutusi selleks, et protsess oleks range ja põhjalik. Asepresident kinnitas, et see hindamine erineb varasematest, sest tulemuste ühendamisel kogutakse kokku kõik varade kvaliteedi hindamisel saadud andmed. Juhendi avaldamine näitab, kui oluliseks peab EKP läbipaistvust.

Stressitesti kvaliteedi tagamisel keskendutakse täpsete, järjepidevate ja usaldusväärsete tulemuste esitamisele. Koostöös riiklike pädevate asutustega viiakse läbi mitmeid kvaliteedikontrolle. EKP võrdleb üksikute pankade andmeid teiste pankade andmetega ja rakendab EKPs välja töötatud stressitesti mudelit. Vastavalt „järgi või selgita” põhimõttele võidakse pankadelt küsida täiendavaid andmeid, lisaanalüüse ja vajaduse korral tuleb neil stressitestis kasutatud eeldused uuesti esitada.

Ühendamine ja seega ka varade kvaliteedi hindamise mõju stressitesti arvutustele toimib läbi mitme kanali. Stressitesti lähtepunktiks võetakse varade kvaliteedi hindamise käigus teostatud portfellide analüüsi tulemused, mille alusel võidakse korrigeerida pankade 2013. aasta lõpu bilansse. Kui varade kvaliteedi hindamisel selgub, et pangal ei ole piisavalt reserve, võetakse seda arvesse simuleeritud eeldatava kahjumi korrigeerimisel aastateks 2014, 2015 ja 2016 nii põhistsenaariumis kui ka negatiivses stsenaariumis. Lisaks mõjutab see stressitesti stsenaariumites simuleeritud kasumit ja kahjumit.

Põhjaliku hindamise lõplikud tulemused avaldatakse oktoobri teisel poolel.

Meediakanalite küsimustele vastavad Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321) ja Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid