Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Stanovisko Rady guvernérov ECB k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady ECB

9. januára 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 10:00 SEČ vo štvrtok 9. januára 2014

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového člena Výkonnej rady ECB.

Voči navrhovanej kandidátke – Sabine Lautenschlägerovej – ktorá je uznávanou a skúsenou odborníčkou v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemala Rada guvernérov žiadne námietky.

Po prijatí stanoviska Rady guvernérov a stanoviska Európskeho parlamentu rozhodnutie o vymenovaní prijme Európska rada na základe hlasov členských štátov eurozóny.

Stanovisko ECB, ktoré bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Legal Framework

Kontakt pre médiá