SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Udtalelse fra ECB's styrelsesråd om udnævnelse af et nyt medlem af direktionen

9. januar 2014

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse torsdag den 9. januar 2014, kl. 10.00 CET

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget en udtalelse om en henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et nyt medlem af ECB's direktion.

Styrelsesrådet havde ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Sabine Lautenschläger, der som krævet i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen.

Efter Styrelsesrådets udtalelse og en udtalelse fra Europa-Parlamentet træffes afgørelsen om udnævnelsen af Det Europæiske Råd på grundlag af stemmerne fra medlemmerne af euroområdet.

ECB's udtalelse, som om kort tid offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, er tilgængelig på ECB's websted på alle EU's officielle sprog.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt