Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä

9.1.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa torstaina 9.1.2014 klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on antanut lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee uuden jäsenen nimittämistä EKP:n johtokuntaan.

EKP:n neuvosto ei vastusta Sabine Lautenschlägerin valitsemista tehtävään. Sabine Lautenschlägerillä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 283 kohdassa 2 edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta.

Kun EKP:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, Eurooppa-neuvosto päättää nimityksestä. Äänestykseen osallistuvat euroalueen maiden edustajat.

EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla EU:n virallisilla kielillä.

Legal Framework

Yhteyshenkilöt