Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Opinia Rady Prezesów EBC w sprawie mianowania członka Zarządu EBC

9 stycznia 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego w czwartek 9 stycznia 2014 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła opinię w sprawie rekomendacji Rady Unii Europejskiej dotyczącej mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonej kandydatki, Sabine Lautenschläger, która jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem określonym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Po wydaniu opinii przez Radę Prezesów i Parlament Europejski decyzję w sprawie mianowania podejmie Rada Europejska, głosami swoich członków ze strefy euro.

Opinia EBC, która wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest dostępna w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami