Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko Rady guvernérů ECB ke jmenování člena Výkonné rady ECB

9. ledna 2014

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 10.00 SEČ ve čtvrtek 9. ledna 2014

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování nového člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navržené kandidátce Sabine Lautenschlägerové, která je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na základě uvedeného stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu přijme rozhodnutí o tomto jmenování Evropská rada hlasy svých členů z eurozóny.

Stanovisko ECB, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média