Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie správy Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za rozpočtový rok 2008 a odpovede ECB

18. júna 2010

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila správu Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti riadenia ECB za rozpočtový rok 2008 spolu so svojou odpoveďou na túto správu. Správa Dvora audítorov bola vypracovaná v súlade s článkom 27 ods. 2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Správa bola spolu s odpoveďou ECB zverejnená aj v Úradnom vestníku Európskej únie z 18. júna 2010 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

European Central Bank

Kontakt pre médiá