Menu
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Pubblikazzjoni tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-amministrazzjoni tal-BĊE għas-sena finanzjarja 2008 u t-tweġiba tal-BĊE

18 ta' Ġunju 2010

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum ippubblika r-rapport imħejji mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-effiċjenza operazzjonali tal-amministrazzjoni tal-BĊE għas-sena finanzjarja 2008, flimkien mat-tweġiba tal-BĊE għal dan ir-rapport. Ir-rapport tal-Qorti tħejja skond l-Artikolu 27.2 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Ir-rapport ġie ppubblikat ukoll, flimkien mat-tweġiba tal-BĊE, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bid-data tat-18 ta’ Ġunju 2010 u hu disponibbli fil-websajt tal-BĊE.

European Central Bank

Kuntatti midja