Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Audito Rūmų ataskaitos dėl ECB valdymo veiklos efektyvumo 2008 finansiniais metais ir ECB atsakymo paskelbimas

2010 m. birželio 18 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė Europos Audito Rūmų parengtą ECB valdymo veiklos efektyvumo 2008 finansiniais metais ataskaitą su ECB atsakymu. Audito Rūmų ataskaita parengta remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 27.2 straipsniu.

Ataskaita su ECB atsakymu paskelbta 2010 m. birželio 18 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuos dokumentus taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

European Central Bank

Kontaktai žiniasklaidai