Menu
COMUNICAT DE PRESĂ

Publicarea raportului Curţii de Conturi Europene privind eficienţa operaţională a administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2008 şi a răspunsului BCE

18 iunie 2010

Banca Centrală Europeană (BCE) a publicat astăzi raportul întocmit de Curtea de Conturi Europeană cu privire la eficienţa operaţională a administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsul formulat de BCE. Raportul Curţii a fost elaborat în conformitate cu articolul 27.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

Raportul şi răspunsul BCE au fost, de asemenea, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 18 iunie 2010 şi pot fi consultate pe website-ul BCE.

European Central Bank

Contacte media