Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava Poročila Evropskega računskega sodišča o reviziji učinkovitosti upravljanja ECB za poslovno leto 2008 z odgovorom ECB

18. junij 2010

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila poročilo Evropskega računskega sodišča o učinkovitosti upravljanja ECB za poslovno leto 2008 in odgovor ECB na poročilo. Sodišče je poročilo pripravilo v skladu s členom 27.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Poročilo je skupaj z odgovorom ECB objavljeno v Uradnem listu Evropske unije z dne 18. junija 2010, na voljo pa je tudi na spletni strani ECB.

European Central Bank

Stiki za medije