Menu
PERSBERICHT

Publicatie van het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB betreffende het begrotingsjaar 2008 en het antwoord daarop van de ECB

18 juni 2010

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB gepubliceerd voor het begrotingsjaar 2008, samen met het antwoord daarop van de ECB. Het verslag van de Rekenkamer is opgesteld overeenkomstig Artikel 27.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank.

Het verslag is, samen met het antwoord erop van de ECB, tevens gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 18 juni 2010 en is te raadplegen op de website van de ECB.

European Central Bank

Contactpersonen voor de media