European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. június

2022. június 24.

Külső kommunikáció

Az EKB Kormányzótanácsának soron kívüli ülése utáni nyilatkozat

A Kormányzótanács 2022. június 15-én ad hoc ülés keretében eszmecserét tartott az aktuális piaci helyzetről. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A horvát piacnak a TARGET azonnali fizetéselszámolásába (TIPS) való bevonásának elhalasztása

A Kormányzótanács 2022. május 27-én tudomásul vette a vonatkozó indokokat, és jóváhagyta a horvát piac TIPS-be való bevonásának elhalasztását hat hónappal, ami legkésőbb 2023 júniusa végéig való véglegesítést jelent. Horvátország jelenleg 2023 január 1-jére tervezett csatlakozása az euroövezethez – ami a szükséges feltételeknek való megfeleléséről szóló, az Európai Unió Tanácsa által kibocsátott határozatnak a függvénye – megkívánja, hogy a horvát piac rögtön az euroövezethez való csatlakozásakor belépjen a TIPS-be, párhuzamosan a Hrvatska narodna banka mint euroövezeti központi bank részvételével a TARGET2-ben. Az elhalasztás fő oka az volt, hogy egybeesne az eurorendszer egyik meghatározó projektjének, a TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) 2022 novemberi konszolidációjának üzembe helyezésével, ami megakadályozná a horvát piac megfelelő TIPS tesztelését és migrációját. Továbbá, a horvát banki közösség által a horvát valuta euróra váltásához szükséges többféle tevékenység is korlátozhatja, hogy a csatlakozás várható időpontjáig az azonnali fizetéshez határon túl is könnyen elérhetőek legyenek. A TARGET2-be való belépést euroövezeti központi bankként azonban nem halasztják el, ennek időpontját a szóban forgó döntés nem befolyásolja.

Megállapodás az érintett hatóságok (éh-k) hozzáféréséről az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnál vezetett meghiúsult kiegyenlítések adattárához

A Kormányzótanács 2022. június 2-án tudomásul vett szabályozási rendelkezéseket, amelyek előírják, hogy a központi értéktárak (CSD-k) éh-minőségükben az EU-s központi bankok rendelkezésére bocsássák a meghiúsult kiegyenlítésekkel kapcsolatos adatokat, valamint azt, hogy az ESMA ingyenes hozzáférést ajánlott fel az uniós központi bankoknak a meghiúsult kiegyenlítésekkel kapcsolatos, az értéktárában gyűjtött adatokhoz. A tanács továbbá jóváhagyta az ESMA és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) közötti, az éh-knak a meghiúsult kiegyenlítésekkel kapcsolatos ESMA-adattárhoz való hozzáféréséről szóló megállapodást. Az ESMA-adattár harmonizált adatszolgáltatási formátumban egységes adatszolgáltatási csatornát ad. Használatával biztosítható, hogy ne kelljen minden egyes éh-nak párhuzamos informatikai rendszert kifejlesztenie a CSD-ktől kapott adatok gyűjtésére, tárolására és felhasználására, valamint csökkenthető a CSD-k adatszolgáltatási terhe is. A multilaterális megállapodást hamarosan aláírja szolgáltatóként az ESMA és a csatlakozni kívánó uniós központi bankok.

A TARGET-ről szóló éves jelentés, 2021.

A Kormányzótanács 2022. június 2-án foglalkozott a TARGET-ről szóló 2021-es éves jelentéssel, amely ezután egy sajtóközlemény kíséretében megjelent az EKB honlapján. A jelentés a TARGET2 T2-forgalomról, a rendszer teljesítményéről és a 2021. év fő folyamatairól számol be. A benne található hét keretes írás 2021 olyan fontosabb témáival foglalkozik, mint a T2-forgalom alakulása; a TIPS páneurópai elérhetőségét biztosító intézkedésekkel kapcsolatos fejlemények; a T2-n belüli, határon átnyúló fizetésforgalom nemzetközi perspektívából; a T2-ben való közvetett részvétel; a Deloitte által a TARGET-szolgáltatásokat 2020-ban érintő üzemzavarokról végzett külső felülvizsgálat; a TARGET2-résztvevőknek szóló operatív kommunikáció; a T2/T2S konszolidációs projektről és a jövőbeli valós idejű bruttó elszámolási szolgáltatásokról szóló státuszjelentés.

A T2S 2021. évi pénzügyi kimutatásai

A Kormányzótanács 2022. június 17-én jóváhagyta a T2S 2021-es pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak közzétételét, és tudomásul vette a kapcsolódó külső könyvvizsgálói véleményt. Ezzel a T2S-keretmegállapodásban előírt kötelezettséget teljesíti, célja a T2S ügyfeleinek, az érdekelteknek és a nyilvánosságnak a tájékoztatása a T2S pénzügyi helyzetéről. A dokumentumok megtekinthetők az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a 600/2014/EU rendeletnek a piaci adatok átláthatóságának fokozása, az összesítettadat-szolgáltatás kialakulása előtt álló akadályok felszámolása, a kereskedési kötelezettségek optimalizálása és az ügyfélmegbízások továbbításával kapcsolatos ellentételezés elfogadásának tilalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

A Kormányzótanács 2022. június 1-jén elfogadta a CON/2022/19 véleményt, amelyet az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az egységes európai hozzáférési pont létrehozásáról és működéséről

A Kormányzótanács 2022. június 7-én elfogadta a CON/2022/20 véleményt, amelyet saját kezdeményezésből adott ki.

EKB-vélemény a Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland részére a Nemzetközi Valutaalaphoz kötődő egyes tranzakciókkal kapcsolatban teljesítendő fizetésekről

A Kormányzótanács 2022. június 14-én elfogadta a CON/2022/21 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A Központi értékpapír-adatbázisról (CSDB) és az értékpapír-kibocsátási statisztikák előállításáról szóló új jogi keretrendszer

A Kormányzótanács 2022. május 19-én elfogadta a következő jogi aktusokat: (a) EKB/2022/25 iránymutatás a Központi Értékpapír-adatbázisról és az értékpapír-kibocsátási statisztikák előállításáról, valamint az EKB/2012/21 és az (EU) 2021/834 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről, és (b) EKB/2022/26 ajánlás a Központi Értékpapír-adatbázisról és az értékpapír-kibocsátási statisztikák előállításáról, valamint az EKB/2012/22 ajánlás hatályon kívül helyezéséről. Az eurorendszer központi bankjaihoz címzett elfogadott iránymutatás és az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankoknak címzett elfogadott ajánlás hatályának megfelelően felváltja az előző iránymutatást, illetve ajánlást. Az új jogi keretrendszer a CSDB operatív folyamatait fejleszti tovább, valamint a CSDB-alapú értékpapír-kibocsátási statisztikák összegyűjtésével kapcsolatos új rendelkezéseket tartalmazza. A szóban forgó statisztikák a KBER első olyan hivatalos statisztikái, amelyek a KBER-rel közösen működtetett előállítási folyamatban gyűjtött mikroadatokból származnak.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepéről szóló időközi jelentés

A Kormányzótanács 2022. május 19-én jóváhagyta az euro nemzetközi szerepéről szóló jelentést, és engedélyezte a dokumentum publikálását az EKB honlapján. A jelentésben áttekintjük az euroövezeten kívüli rezidensek 2021. évi eurohasználatának alakulását. A hosszabb terjedelmű, teljes körű jelentések kétévenkénti közzétételével összhangban a mostani időközi kiadvány lényegében a legfrissebb tendenciákat ismerteti. A jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az EKB bankfelügyelete

A jelentős hitelintézetek 2022. évi helyszíni ellenőrzéseinek és belsőmodell-vizsgálatainak felügyeleti vizsgálati programja

A Kormányzótanács 2022. június 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja az európai bankfelügyelet alá tartozó jelentős hitelintézeteket érintő, 2022. évi helyszíni ellenőrzésekre és belső modellekre vonatkozó vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programját (SEP). A helyszíni felügyeleti vizsgálati program a 2022–2024-es időszak felügyeleti prioritásain alapul, amelyeket közzétettünk az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megfelelés a bankok szanálásáról és helyreállításáról szóló irányelv (BRRD) 15. és 16. cikke értelmében az intézmények és szanálási hatóságok számára a szanálhatóság javításáról kiadott EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2022. június 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős pénzintézetek esetében megfelel a BRRD 15. és 16. cikke értelmében az intézmények és szanálási hatóságok számára a szanálhatóság javításáról kiadott iránymutatásoknak (EBA/GL/2022/01). Ezek a meglevő nemzetközi szanálhatósági standardok bevezetését célozzák, rendszerezve az uniós szanálási hatóságok által kidolgozott bevált gyakorlati eljárásokat. Legfőképp útmutatást adnak a szanálás operatív folytonosságának javítása, a pénzügyi piaci infrastruktúrákhoz való hozzáférés, a szanálás finanszírozása és likviditása, a hitelezői feltőkésítés végrehajtása, az üzlet átszervezése és a kommunikáció terén.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok