Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. december

2019. december 20.

Piaci műveletek

Az eszközfedezetű értékpapíroktól és fedezett kötvényektől eltérő, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszközök elfogadhatósága fedezetként

A Kormányzótanács 2019. december 13-i döntése értelmében a jövőben nem fogad el az eurorendszerben fedezetként az eszközfedezetű értékpapíroktól és a fedezett kötvényektől eltérő, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszközöket. Az intézkedés célja, hogy az eurorendszer hitelműveleteihez fedezetként elfogadható, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszközök kategóriáinak meghatározásához következetes és átlátható megközelítést alakítsunk ki. A döntés tényleges hatálybalépése az Általános dokumentációval kapcsolatos, küszöbönálló módosítások érvénybelépésének dátumától függ, amelyre előreláthatólag 2020 második negyedévében kerül sor. Ettől kezdve mindazok a biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszközök, amelyek nem eszközfedezetű értékpapírok és nem fedezett kötvények, de a hatálybalépés időpontjakor még elfogadhatóak, további öt évre mentesülnek az intézkedés hatálya alól, feltéve, hogy minden más követelménynek megfelelnek. A fokozatos kivezetés eredményeként az újonnan kibocsátott, de az eszközfedezetű értékpapíroktól és fedezett kötvényektől eltérő, biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszközök nem fogadhatóak el az eszközvásárlási programban (APP), azonban amelyek megvásárlása az APP keretén belül az Általános dokumentáció módosításának hatálybalépése előtt lezajlott, továbbra is az APP portfólióiban maradnak.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a készpénzhasználat visszafogására irányuló adóügyi intézkedésekről, Görögország

A Kormányzótanács 2019. november 20-án elfogadta a CON/2019/39 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az egyes pénzügyi intézményekre kivetett különadó emeléséről, Szlovákia

A Kormányzótanács 2019. november 26-én elfogadta a CON/2019/40 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a bizonyos hitelintézetek és fióktelepek számára készpénzszolgáltatások nyújtását előíró követelményről, Svédország

A Kormányzótanács 2019. november 26-án elfogadta a CON/2019/41 véleményt, amelyet saját kezdeményezésből adott ki.

Az EKB véleménye a hitelintézetek által kihelyezett kölcsönök értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerről, Görögország

A Kormányzótanács 2019. december 6-án elfogadta a CON/2019/42 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az egyes pénzpiaci szereplők eszközeire kivetett adókról és egyes hitelintézetek kiegészítő társasági adójáról, Litvánia

A Kormányzótanács 2019. december 16-án elfogadta a CON/2019/44 véleményt, amelyet saját kezdeményezésből adott ki.

Az EKB véleménye a pénzforgalmi szolgáltatásokról és pénzforgalmi rendszerekről, Bulgária

A Kormányzótanács 2019. december 17-én elfogadta a CON/2019/45 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer számviteli rendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok technikai módosításai

A Kormányzótanács 2019. november 20-án elfogadta az EKB/2019/34 iránymutatást a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló (EU) 2016/2249 iránymutatás módosításáról, az EKB/2019/35 határozatot az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról, valamint az EKB/2019/36 határozatot az Európai Központi Bank jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról. A módosítások lehetővé teszik az Eurorendszer számvitelre vonatkozó jogi keretének technikai jellegű pontosítását és kiigazítását. Az összes jogi aktus hamarosan megjelenik az EKB honlapján.

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleménye az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2019. december 11-én az Európai Tanács elnökének felkérésére elfogadta a CON/2019/43 véleményt. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az EKB Számvizsgáló Bizottságának új tagja

A Kormányzótanács 2019. december 11-én újabb hároméves időtartamra meghosszabbította Josef Bonnici számvizsgáló bizottsági tagi megbízatását, amely így 2022. november 30-ig tart.

A Felülvizsgálati Testület tagjának kinevezése

A Kormányzótanács 2019. december 18-án a Felügyeleti Testület véleményét szem előtt tartva ötéves időtartamra kinevezte a Felülvizsgálati Testület tagjává Gerd Häuslert, a Bayerische Landesbank felügyelőbizottságának korábbi elnökét és a Deutsche Bundesbank igazgatóságának egykori tagját.

Az eurorendszer/KBER szakbizottságainak hároméves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2019. december 18-án a szakbizottságok megbízatásának háromévenkénti felülvizsgálata keretében 2022. december 31-ig újabb három évvel meghosszabbította az eurorendszer-, illetve KBER-bizottságok működésének hatályát, és a jelzett időpontig újra kinevezte az EKB eljárási szabályzatának 9.1 cikke alapján felállított bizottságok elnökeit, három kivétellel. A Kormányzótanács a Piaci Műveletek Főigazgatóság új főigazgatóját, Iméne Rahmouni-Rousseau-t nevezte ki a Piaci Műveletek Bizottságának elnöki pozíciójára 2020. február 1-i hatállyal, továbbá jóváhagyta a Kockázatkezelési Bizottság, valamint az Informatikai Bizottság ügyvezető vagy ideiglenes elnökei megbízatásának ideiglenes meghosszabbítását. Az utóbbiak állandó elnökeinek személyéről 2020 folyamán hoznak döntést. A szakbizottságok teljes jegyzéke az EKB éves jelentésében olvasható.

Bankjegyek

Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló határozat módosítása

A Kormányzótanács 2019. december 5-én elfogadta az EKB/2019/39 határozatot az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról. A módosító határozat változtatásainak célja, hogy javítsa a készpénz visszaforgatásának hatékonyságát azáltal, hogy az érmekiadó automatákat új kategóriaként veszi fel a bankjegykezelő berendezések közé, illetve a készpénzkezelők adatszolgáltatási kötelezettségeit világosabbá teszi. A módosító határozatot hamarosan közzétesszük az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Prudenciális követelményeket megállapító SREP-határozatok

A Kormányzótanács a 2019. november 14. és december 13. közötti időszakban nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület több javaslatcsomagja ellen, amelyek összesen 94 felügyelt szervezetre állapítottak meg prudenciális követelményeket. Minden érintett megkapta a lehetőséget, hogy jelezze észrevételeit a vonatkozó határozattervezettel kapcsolatban, amely az EKB és más illetékes hatóságok által végzett felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) alapján készült. A jóváhagyás után minden egyes felügyelt szervezetet értesítettünk a végleges határozatról.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. november 18-án nem emelt kifogást egy felügyelt hitelintézet jelentőségére vonatkozó minősítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján megtalálható – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelentőségének éves felülvizsgálata alapján az EKB bejelentette, hogy 2020-ban 117 bankot fog közvetlenül felügyelni (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2019. december 4-én e tárgyban közzétett sajtóközleményt).

Felügyelt szervezetekkel szemben az adatszolgáltatási követelmény megsértése miatt elrendelt szankció

Az EKB 2019. december 3-án bejelentette, hogy 1 850 000 € bírsággal sújtotta a Natixis Wealth Management Luxembourgot, mert az 2016-ban és 2017-ben megsértette a nagy kitettségi értékhatárra és a nagy kitettség bejelentésére vonatkozó követelményeket. További részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB felügyeleti díjakra vonatkozó, átdolgozott jogi keretrendszere

A Kormányzótanács 2019. december 5-én elfogadta az EKB/2019/37 rendeletet a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendelet módosításáról és az EKB/2019/38 határozatot az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (átdolgozás). Mindkét jogi aktus esetében figyelembe vettük a 2017-es és 2019-es nyilvános konzultációk során kapott észrevételeket. A Kormányzótanács jóváhagyta az említett nyilvános konzultációk visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatának közzétételét. A legújabb nyilvános konzultáció eredménye megerősíti, hogy az EKB-nál jelenleg a felügyeleti díjak kiszámítására alkalmazott módszertant igazságosnak tartják, és csak korlátozott mértékű módosításra volt szükség a díjrendszer jobbá tételére. A legfőbb módosítások a következők: (i) a díjak utólagos (ex-post) kivetése a becsült költségek alapján történő számlázás helyett, (ii) a minimális díjkomponensre vonatkozó kedvezmény bevezetése a kevésbé jelentős kisebb pénzintézetek számára, (iii) az eljárások egyszerűsítése, például az EKB rendelkezésére álló felügyeleti adatok újrafelhasználása és a fióktelepek teljes eszközállományára vonatkozó könyvvizsgálói igazolás helyett vezetői levél elfogadása, (iv) díjfizetési felhívás kiküldése a hivatalos uniós nyelvek bármelyikén. Mindkét jogi aktus, a 2019-es nyilvános konzultációra benyújtott visszajelzések összegzése és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A 2020. évi helyszíni ellenőrzések és belsőmodell-vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programja

A Kormányzótanács 2019. december 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja az európai bankfelügyeleten belüli jelentős hitelintézeteket érintő, 2020. évi helyszíni ellenőrzések és belső modellekre vonatkozó vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programját. A helyszíni felügyeleti vizsgálati program a 2020-as felügyeleti prioritásokon alapul, amelyeket 2019 októberében tettünk közzé az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Határozatok a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárással kapcsolatos adatgyűjtésről

Az EKB Kormányzótanácsa 2019. december 11-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja a 2020-as felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljáráshoz 113 bank esetében szükséges kiegészítő információk bekéréséről szóló határozatokat. A jóváhagyás után minden egyes felügyelt szervezetet értesítettünk a határozatokról.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok