Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. június

Piaci műveletek

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának paraméterei

A Kormányzótanács 2019. június 6-án jóváhagyta a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának (TLTRO–III) főbb paramétereit. A 2019. március 7-én bejelentett, 2019. szeptemberben induló és 2021. márciusban záruló, mindegyik két éves lejáratú művelet kamatlába olyan szinten lesz megállapítva, amely 10 bázisponttal meghaladja az eurorendszer irányadó refinanszírozási műveleteiben alkalmazott átlagos kamatlábat az adott TLTRO futamideje alatt. A TLTRO–III műveletekben alkalmazott kamatláb alacsonyabb lesz azoknak a szerződő feleknek az esetében, amelyek figyelembe vehető nettó hitelnyújtása 2019. március vége és 2021. március vége között meghaladja a nettó hitelnyújtási referenciaértéküket. A technikai paraméterekről további részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely az EKB honlapján olvasható.

A további hitelkövetelések (ACC) keretrendszerének meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2019. június 7-én jóváhagyta a további hitelkövetelések (ACC) keretrendszereinek meghosszabbítását azok jelenlegi formájában a harmadik sorozat (TLTRO–III) legutolsó célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletének lejáratáig, amely a tervek szerint 2023. március végén lesz. Az ACC-keretrendszereket 2011-ben azzal a szándékkal vezettük be, hogy lehetővé tegyük az eurorendszer nemzeti központi bankjainak (NKB) olyan hitelkövetelések fedezetként való elfogadását, amelyek nem feleltek meg az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló EKB/2014/60 iránymutatásban lefektetett elfogadhatósági szabályoknak, illetve hitelminőségi standardoknak. Az NKB-k ACC-keretrendszerei elfogadásának előfeltétele az előzetes kormányzótanácsi jóváhagyás, továbbá az, hogy kizárólag az elfogadó NKB-t terhelik az általa elfogadott ACC-ből származó veszteségek. Az ACC-keretrendszerekről az EKB honlapján olvasható bővebb információ.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET-ről szóló 2018-as éves jelentés

A Kormányzótanács 2019. május 23-án foglalkozott a TARGET-ről szóló 2018-as éves jelentéssel, amelyet ezután közzétettek az EKB honlapján. A jelentés a TARGET2-forgalomról, a rendszer teljesítményéről és a 2018. év fő fejleményeiről számol be. Tartalmaz ezenkívül hat keretes írást, amelyek a 2018-ban kiemelten fontos témakörökről adnak részletes információkat, nevezetesen a TARGET2-forgalom alakulásáról, a rendszer napon belüli likviditásáról és használatáról, a brexit TARGET2 rendszert érintő következményeiről, az ASI 6 valós idejű kiegyenlítési eljárás és a TIPS rendszer műveleteiről, új, továbbfejlesztett szükséghelyzeti szolgáltatásokról, valamint a TARGET2/T2S konszolidációs projektről és a jövőbeni VIBER-szolgáltatásokról.

A TARGET2-Securities 2018-as pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásai

A Kormányzótanács 2019. május 29-én jóváhagyta a közzétételét a TARGET2-Securities (T2S) 2018. évi pénzügyi kimutatásainak, amelyek a T2S-keretmegállapodás rendelkezéseivel összhangban készültek. A kimutatások részletes tájékoztatást nyújtanak a T2S 2018. december 31-i pénzügyi helyzetjelentéséről, eredménykimutatásáról és egyéb – például a költségmegtérülési szempontokkal kapcsolatos – magyarázó megjegyzésekről. A mellékletként a független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó pénzügyi kimutatások az EKB honlapján megtekinthetők.

A TARGET2-Securities igénybevételi feltételeiről szóló EKB-határozat és EKB-iránymutatás módosítása

A Kormányzótanács 2019. június 7-én elfogadta az EKB/2019/15 határozatot a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról szóló EKB/2011/20 határozat módosításáról és az EKB/2019/16 iránymutatást a TARGET2-Securitiesről szóló EKB/2012/13 iránymutatás módosításáról. A módosító jogi aktusok, amelyek korlátozott és alapvetően technikai jellegű változtatásokat vezetnek be a központi értéktáraknak a T2S szolgáltatásokhoz való hozzáférésére vonatkozó jogosultsági kritériumokba, megtalálhatók az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a korábban bankok minősített kötelezettségeivel rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról Szlovéniában

A Kormányzótanács 2019. május 28-án elfogadta a CON/2019/20 véleményt, amelyet a szlovén nemzetgyűlés alelnökének felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a banki és pénzügyi piaci felügyeleti rendszer reformjáról Ausztriában

A Kormányzótanács 2019. május 31-én elfogadta a CON/2019/21 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a lett Pénz- és Tőkepiaci Bizottság célkitűzéseiről és irányításáról

A Kormányzótanács 2019. június 12-én elfogadta a CON/2019/22 véleményt, amelyet a lett pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Central Bank of Cyprus irányításáról és pénzügyi függetlenségéről, valamint az alkotmány Central Bank of Cyprus tekintetében történő módosításáról

A Kormányzótanács 2019. június 21-én elfogadta a CON/2019/24 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Banca d'Italia tulajdonosi struktúrájáról és az aranytartalék tulajdonjogáról

A Kormányzótanács 2019. június 24-én elfogadta a CON/2019/23 véleményt, amelyet az olasz parlament alsóházának (Camera dei Deputati) felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2020. évi üléseinek tervezett időpontjai

A Kormányzótanács 2019. május 23-án elfogadta a 2020. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Az Általános Tanács szintén elfogadta a tárgyévi ülések időpontjait. Az ülésezési rend megtalálható az EKB honlapján.

A Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága és a Piaci Infrastruktúra Testület ideiglenes elnökeinek kinevezése

A Kormányzótanács 2019. május 31-én Mehdi Manaát nevezte ki a Piaci Infrastruktúra Testület és Fiona van Echelpoelt a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága ügyvivő elnökének. A pozíciókat 2019. június 1-től addig töltik be, amíg a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóságának új vezetője hivatalba nem lép. Mehdi Manaa és Fiona van Echelpoel jelenleg a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóságának helyettes főigazgatói. Az EKB 2019. június 11-én bejelentette, hogy az Igazgatóság Ulrich Bindseilt, a Piaci Műveletek Főigazgatósága jelenlegi vezetőjét nevezi ki 2019. november 1-ji hatállyal a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóságának élére. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagjai

A Kormányzótanács 2019. május 31-én jóváhagyta a Piaci Infrastruktúra Testület összetételét. Az eurorendszerben a piaci infrastruktúra területén a technikai és operatív üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokért felelős irányító testületet 2016-ban hozta létre a Kormányzótanács. A testület tizenhárom tagból áll: kilencen eurorendszerbeli NKB-kból érkeznek; ketten az eurorendszerbeli infrastrukturális szolgáltatásokban részt vevő, eurorendszeren kívüli NKB-kból; további két fő pedig nem központi banki tag (szavazati jog nélkül), akik közül az egyik a pénzforgalmi ágazatban rendelkezik felső vezetői szakértelemmel, míg a másik az értékpapír ágazatban. Az elnök munkáját a Piaci Infrastruktúra Testület tagjai közül választott alelnök támogatja, akit a Kormányzótanács nevez ki posztjára. A 2019. június 1-ji hatállyal kinevezett új tagok: az EKB Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóságának vezetője – elnök, Maria Tereza Cavaco (Portugália) alelnök, Stefan Augustin (Ausztria), Carlos Conesa (Spanyolország), Petra Hielkema (Hollandia), Marc Lejoly (Belgium), Jochen Metzger (Németország), Ivan Odonnat (Franciaország), Paolo Marullo Reedtz (Olaszország), Kirsi Ripatti (Finnország) és Karsten Biltoft (Dánia), valamint Joël Mérère és Ralf Ohlhausen nem központi banki tagok.

Statisztika

A RIAD adatbázisról és a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló iránymutatások módosítása

A Kormányzótanács 2019. június 7-én elfogadta az EKB/2019/17 iránymutatást az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (RIAD) szóló EKB/2018/16 iránymutatás módosításáról, valamint az EKB/2019/18 iránymutatást a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról. A csak korlátozott és alapvetően technikai jellegű változtatásokat bevezető iránymutatás-módosításokat hamarosan közzéteszik az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek megállapításáról

A Kormányzótanács 2019. május 29-én elfogadta az EKB/2019/14 határozatot a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek megállapításáról és az (EU) 2017/274 határozat hatályon kívül helyezéséről. Az EKB honlapján megtekinthető a határozat, amely egységes eljárást vezet be a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására a közös felügyeleti csoportokban – tekintettel az EKB-ra ruházott felügyeleti feladatok ellátásában betöltött központi szerepükre, valamint az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazottait magában foglaló, vegyes összetételükre.

Az EKB határozata a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. május 29-én nem emelt kifogást bizonyos felügyelt hitelintézetek jelentőségi minősítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét – amely az EKB bankfelügyeleti honlapján található – rendszeresen aktualizáljuk. A hitelintézetek jelentőségét is évente felülvizsgáljuk, és az eredményt nyilvánosságra hozzuk (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2018. december 14-én a tárgyban közzétett sajtóközleményt).

Médiakapcsolatok