Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. április

Külső kommunikáció

Az eurorendszernek az értékpapírpiaci programmal kapcsolatos bevételi adatainak a közzététele

A Kormányzótanács 2019. március 22-én jóváhagyta annak a visszajelzésnek a közzétételét az EKB honlapján, amely az EKB 2017-es éves jelentéséről szóló európai parlamenti állásfoglalásban tett észrevételekre válaszol. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy a kiadvány részeként közzéteszi az eurorendszernek az értékpapírpiaci program (SMP) keretében az ír, görög, spanyol, olasz és portugál portfóliókon 2010 és 2017 között szerzett jövedelmére vonatkozó adatokat, valamint a 2018 és az SMP teljes amortizációja között várható jövedelmet. Az EKB Európai Parlamentnek szóló visszajelzése az EKB honlapján a 2018-as éves jelentéssel együtt jelent meg.

Monetáris politika

Az EKB határozata a monetáris finanszírozás tilalmáról és az EKB iránymutatása az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről

2019. április 9-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2019/7 iránymutatást az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás), valamint a monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő díjazás tilalmáról szóló EKB/2014/8 határozat módosításáról szóló EKB/2019/8 határozatot. A jogi aktusok módosítása a hazai eszköz- és kötelezettségkezelési műveleteket szabályozó keretrendszer rendszeres felülvizsgálatának eredményét tükrözi. A jogi aktusok hamarosan megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az EKB weboldalán pedig már megtekinthetők.

Piaci műveletek

Az értékpapírosítási rendelet adatszolgáltatási követelményeinek beépítése az eurorendszer fedezeti rendszerébe

A Kormányzótanács 2019. március 22-én úgy határozott, hogy módosítja az eurorendszer fedezeti rendszerére vonatkozó jegybankképességi feltételeket, hogy azok tükrözzék a 2019. január 1-je óta alkalmazandó értékpapírosításra vonatkozó szabályozási keretben meghatározott, értékpapírosítási adattárakkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket és nyilvántartásba vételi eljárást (lásd az (EU) 2017/2402 rendeletet [értékpapírosítási rendelet]). Ennek részleteit a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmazza, amely az EKB honlapján olvasható.

Az ügynökségi koncepciók harmonizálása az eurorendszer monetáris politikai keretében

A Kormányzótanács 2019. március 26-án úgy döntött, hogy folytatja az eurorendszer monetáris politikai rendszerében jelenleg alkalmazott ügynökségi koncepciók harmonizálását, és a fedezeti keretrendszerében elismert ügynökségeknél és az állami szektort érintő vásárlási programban (PSPP) elfogadott ügynökségeknél alkalmazott kritériumokat összhangba hozza egymással. E célból az eurorendszer monetáris politikai keretrendszere tartalmazni fog egy harmonizált ügynökségi jegyzéket, amelyet közös minőségi kritériumok alapján állítunk össze. Ezekről az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatásban[1] találhatók majd hivatkozások. Ezek az ügynökségek mentesülnek a fedezetlen banki kötvényekre vonatkozó új elfogadhatósági feltételek (81a cikk) és az ugyanezekre a kötvényekre vonatkozó koncentráltsági korlátozások (141. cikk) alól. Továbbá a harmonizált jegyzékben szereplő összes ügynökség elfogadható lesz a PSPP-ben. Végül a Kormányzótanács úgy határozott, hogy egy sor kvantitatív kritériumot alkalmaz annak a megállapítására, hogy mely ügynökségeket sorolják a II. haircut-kategóriába. Csak azok az ügynökségek kerülnek ebbe a kategóriába, amelyek teljesítik a kvantitatív kritériumokat. Az ügynökségek harmonizált jegyzéke az EKB honlapján jelenik majd meg, és meghatározza minden egyes ügynökség esetében, hogy megfelel-e a II. haircut-kategória kvantitatív kritériumainak. Ezek a módosítások a soron következő aktualizálás alkalmával bekerülnek az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatásba.

Az elfogadható szabályozatlan piacok, a multilaterális fejlesztési banknak vagy nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók, valamint a II. haircut-kategóriába sorolt, ügynökségnek minősített kibocsátók éves áttekintése

A Kormányzótanács 2019. március 26-án úgy döntött, hogy az említett jegyzékek éves felülvizsgálata nyomán változatlanul hagyja az eurorendszer monetáris politikai műveletei során a jegybankképes fedezetek számára elfogadható szabályozatlan piacok jegyzékét, valamint a multilaterális fejlesztési banknak és nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók jegyzékét. A II. haircut-kategóriában ügynökségnek minősített kibocsátók jegyzékét illetően a Kormányzótanács szerint az ügynökségi koncepciók harmonizációjáról szóló határozata eredményeként nincs szükség a jegyzék megváltoztatására. A jegyzékek megtekinthetők az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Jelentés a kártyás fizetésekről Európában

A Kormányzótanács 2019. március 22-én tudomásul vette a „Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective” (Kártyás fizetés Európában – a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások: az eurorendszer nézőpontja) című jelentést, és jóváhagyta a megjelentetését az EKB honlapján. A jelentés bemutatja az eurorendszer elemzését a kártyás fizetések jelenlegi helyzetéről Európában, és kiemeli, hogy bár a jogszabályi változások és a jelentős technológiai fejlemények nagymértékben átszabták a kártyás fizetések környezetét, a harmonizált, versenyképes és innovatív európai kártyás fizetési övezet még nem valósult meg. A jelentés bemutatja az eurorendszer meglátásait azzal kapcsolatban, hogy mit lehet ezért tenni.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique megváltozott irányítási struktúrájáról

A Kormányzótanács 2019. március 26-án elfogadta a CON/2019/12 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankok minősített kötelezettségeivel korábban rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról Szlovéniában

A Kormányzótanács 2019. március 27-én elfogadta a CON/2019/13 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelfelvevők beleegyezésének szükségességéről a lakóingatlanokra felvett jelzáloghitelek által fedezett kölcsönök átruházásához Írországban

A Kormányzótanács 2019. március 29-én elfogadta a CON/2019/14 véleményt, amelyet az Oireachtas (ír nemzeti parlament) pénzügyi, közkiadási és reformügyi vegyes bizottsága elnökének, valamint a Taoiseach (ír miniszterelnök) felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Felügyeleti Testülete alelnökének kinevezése

A Kormányzótanács 2019. április 9-én javasolta Yves Mersch, az EKB igazgatósági tagjának kinevezését az EKB Felügyeleti Testületének alelnöki pozíciójába. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Pályázati kiírás az EKB felügyeleti testületi képviselőinek kiválasztására

A Kormányzótanács 2019. április 9-én engedélyezte a Felügyeleti Testületbe kerülő, legfeljebb három EKB-s képviselő kiválasztását szolgáló pályázati kiírást. Az Európai Központi Bank képviselőinek a Felügyeleti Testületbe történő kinevezéséről szóló EKB/2014/4 határozat értelmében az EKB Felügyeleti Testületébe kinevezett képviselők olyan személyek közül kerülnek majd ki, akik banki vagy pénzügyi területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek. A kiírás hamarosan megjelenik az EKB honlapján; a jelentkezésre négy hét áll majd rendelkezésre.

Bankfelügyelet

A 2018-as SREP-füzet kiadása

A Kormányzótanács 2019. április 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hozza nyilvánosságra a 2018-as felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) összesített eredményeit. A füzet tartalmazza a 2018-as SREP eredményeinek áttekintését, összehasonlítja az összesített SREP pontszámokat a 2017-es ciklus eredményeivel, aggregált módon áttekinti a CET1-szükségletet és a SREP-intézkedésekkel kapcsolatos további elemeket. Ezenfelül, hasonlóan az előző évekbeli kiadványokhoz, a 2018-as SREP-füzet tartalmazza a SREP-határozatok jogalapjának áttekintését, és összefoglalja a SREP-értékelés alapját képező módszertant. A füzetet és a vonatkozó sajtóközleményt az EKB bankfelügyeleti honlapján tettük elérhetővé.

Megkezdődik az EKB felügyeleti díjrendszerének javasolt változtatásairól szóló nyilvános konzultáció

2019. április 4-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy nyilvános konzultációt indít az EKB felügyeleti díjrendszerének módosításairól. Ezzel összefüggésben elfogadta a nyilvános konzultáció alapját adó dokumentumokat, azaz a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendeletet módosító rendelettervezetet és egy konzultációs anyagot. A Kormányzótanács továbbá úgy határozott, hogy nyilvánosságra hozza az 2017-es első nyilvános konzultáció során ebben a témában kapott észrevételeket. Az összes dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

  1. [1]Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60).