Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. április

Külső kommunikáció

Az eurorendszernek az értékpapírpiaci programmal kapcsolatos bevételi adatainak a közzététele

A Kormányzótanács 2019. március 22-én jóváhagyta annak a visszajelzésnek a közzétételét az EKB honlapján, amely az EKB 2017-es éves jelentéséről szóló európai parlamenti állásfoglalásban tett észrevételekre válaszol. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy a kiadvány részeként közzéteszi az eurorendszernek az értékpapírpiaci program (SMP) keretében az ír, görög, spanyol, olasz és portugál portfóliókon 2010 és 2017 között szerzett jövedelmére vonatkozó adatokat, valamint a 2018 és az SMP teljes amortizációja között várható jövedelmet. Az EKB Európai Parlamentnek szóló visszajelzése az EKB honlapján a 2018-as éves jelentéssel együtt jelent meg.

Monetáris politika

Az EKB határozata a monetáris finanszírozás tilalmáról és az EKB iránymutatása az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről

2019. április 9-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2019/7 iránymutatást az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás), valamint a monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő díjazás tilalmáról szóló EKB/2014/8 határozat módosításáról szóló EKB/2019/8 határozatot. A jogi aktusok módosítása a hazai eszköz- és kötelezettségkezelési műveleteket szabályozó keretrendszer rendszeres felülvizsgálatának eredményét tükrözi. A jogi aktusok hamarosan megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az EKB weboldalán pedig már megtekinthetők.

Piaci műveletek

Az értékpapírosítási rendelet adatszolgáltatási követelményeinek beépítése az eurorendszer fedezeti rendszerébe

A Kormányzótanács 2019. március 22-én úgy határozott, hogy módosítja az eurorendszer fedezeti rendszerére vonatkozó jegybankképességi feltételeket, hogy azok tükrözzék a 2019. január 1-je óta alkalmazandó értékpapírosításra vonatkozó szabályozási keretben meghatározott, értékpapírosítási adattárakkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket és nyilvántartásba vételi eljárást (lásd az (EU) 2017/2402 rendeletet [értékpapírosítási rendelet]). Ennek részleteit a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmazza, amely az EKB honlapján olvasható.

Az ügynökségi koncepciók harmonizálása az eurorendszer monetáris politikai keretében

A Kormányzótanács 2019. március 26-án úgy döntött, hogy folytatja az eurorendszer monetáris politikai rendszerében jelenleg alkalmazott ügynökségi koncepciók harmonizálását, és a fedezeti keretrendszerében elismert ügynökségeknél és az állami szektort érintő vásárlási programban (PSPP) elfogadott ügynökségeknél alkalmazott kritériumokat összhangba hozza egymással. E célból az eurorendszer monetáris politikai keretrendszere tartalmazni fog egy harmonizált ügynökségi jegyzéket, amelyet közös minőségi kritériumok alapján állítunk össze. Ezekről az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatásban[1] találhatók majd hivatkozások. Ezek az ügynökségek mentesülnek a fedezetlen banki kötvényekre vonatkozó új elfogadhatósági feltételek (81a cikk) és az ugyanezekre a kötvényekre vonatkozó koncentráltsági korlátozások (141. cikk) alól. Továbbá a harmonizált jegyzékben szereplő összes ügynökség elfogadható lesz a PSPP-ben. Végül a Kormányzótanács úgy határozott, hogy egy sor kvantitatív kritériumot alkalmaz annak a megállapítására, hogy mely ügynökségeket sorolják a II. haircut-kategóriába. Csak azok az ügynökségek kerülnek ebbe a kategóriába, amelyek teljesítik a kvantitatív kritériumokat. Az ügynökségek harmonizált jegyzéke az EKB honlapján jelenik majd meg, és meghatározza minden egyes ügynökség esetében, hogy megfelel-e a II. haircut-kategória kvantitatív kritériumainak. Ezek a módosítások a soron következő aktualizálás alkalmával bekerülnek az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatásba.

Az elfogadható szabályozatlan piacok, a multilaterális fejlesztési banknak vagy nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók, valamint a II. haircut-kategóriába sorolt, ügynökségnek minősített kibocsátók éves áttekintése

A Kormányzótanács 2019. március 26-án úgy döntött, hogy az említett jegyzékek éves felülvizsgálata nyomán változatlanul hagyja az eurorendszer monetáris politikai műveletei során a jegybankképes fedezetek számára elfogadható szabályozatlan piacok jegyzékét, valamint a multilaterális fejlesztési banknak és nemzetközi szervezetnek minősített kibocsátók jegyzékét. A II. haircut-kategóriában ügynökségnek minősített kibocsátók jegyzékét illetően a Kormányzótanács szerint az ügynökségi koncepciók harmonizációjáról szóló határozata eredményeként nincs szükség a jegyzék megváltoztatására. A jegyzékek megtekinthetők az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Jelentés a kártyás fizetésekről Európában

A Kormányzótanács 2019. március 22-én tudomásul vette a „Card payment in Europe - current landscape and future prospects: the Eurosystem perspective” (Kártyás fizetés Európában – a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások: az eurorendszer nézőpontja) című jelentést, és jóváhagyta a megjelentetését az EKB honlapján. A jelentés bemutatja az eurorendszer elemzését a kártyás fizetések jelenlegi helyzetéről Európában, és kiemeli, hogy bár a jogszabályi változások és a jelentős technológiai fejlemények nagymértékben átszabták a kártyás fizetések környezetét, a harmonizált, versenyképes és innovatív európai kártyás fizetési övezet még nem valósult meg. A jelentés bemutatja az eurorendszer meglátásait azzal kapcsolatban, hogy mit lehet ezért tenni.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique megváltozott irányítási struktúrájáról

A Kormányzótanács 2019. március 26-án elfogadta a CON/2019/12 véleményt, amelyet a belga pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankok minősített kötelezettségeivel korábban rendelkezők részére biztosított bírósági jogorvoslatról Szlovéniában

A Kormányzótanács 2019. március 27-én elfogadta a CON/2019/13 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelfelvevők beleegyezésének szükségességéről a lakóingatlanokra felvett jelzáloghitelek által fedezett kölcsönök átruházásához Írországban

A Kormányzótanács 2019. március 29-én elfogadta a CON/2019/14 véleményt, amelyet az Oireachtas (ír nemzeti parlament) pénzügyi, közkiadási és reformügyi vegyes bizottsága elnökének, valamint a Taoiseach (ír miniszterelnök) felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Felügyeleti Testülete alelnökének kinevezése

A Kormányzótanács 2019. április 9-én javasolta Yves Mersch, az EKB igazgatósági tagjának kinevezését az EKB Felügyeleti Testületének alelnöki pozíciójába. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Pályázati kiírás az EKB felügyeleti testületi képviselőinek kiválasztására

A Kormányzótanács 2019. április 9-én engedélyezte a Felügyeleti Testületbe kerülő, legfeljebb három EKB-s képviselő kiválasztását szolgáló pályázati kiírást. Az Európai Központi Bank képviselőinek a Felügyeleti Testületbe történő kinevezéséről szóló EKB/2014/4 határozat értelmében az EKB Felügyeleti Testületébe kinevezett képviselők olyan személyek közül kerülnek majd ki, akik banki vagy pénzügyi területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek. A kiírás hamarosan megjelenik az EKB honlapján; a jelentkezésre négy hét áll majd rendelkezésre.

Bankfelügyelet

A 2018-as SREP-füzet kiadása

A Kormányzótanács 2019. április 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hozza nyilvánosságra a 2018-as felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) összesített eredményeit. A füzet tartalmazza a 2018-as SREP eredményeinek áttekintését, összehasonlítja az összesített SREP pontszámokat a 2017-es ciklus eredményeivel, aggregált módon áttekinti a CET1-szükségletet és a SREP-intézkedésekkel kapcsolatos további elemeket. Ezenfelül, hasonlóan az előző évekbeli kiadványokhoz, a 2018-as SREP-füzet tartalmazza a SREP-határozatok jogalapjának áttekintését, és összefoglalja a SREP-értékelés alapját képező módszertant. A füzetet és a vonatkozó sajtóközleményt az EKB bankfelügyeleti honlapján tettük elérhetővé.

Megkezdődik az EKB felügyeleti díjrendszerének javasolt változtatásairól szóló nyilvános konzultáció

2019. április 4-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy nyilvános konzultációt indít az EKB felügyeleti díjrendszerének módosításairól. Ezzel összefüggésben elfogadta a nyilvános konzultáció alapját adó dokumentumokat, azaz a felügyeleti díjakról szóló 1163/2014/EU rendeletet módosító rendelettervezetet és egy konzultációs anyagot. A Kormányzótanács továbbá úgy határozott, hogy nyilvánosságra hozza az 2017-es első nyilvános konzultáció során ebben a témában kapott észrevételeket. Az összes dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

  1. [1]Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60).
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok