Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2017. december

Piaci műveletek

A fedezetlen banki kötvények elfogadhatósága

A Kormányzótanács 2017. december 13-án határozott a fedezetlen banki kötvényekre – a hitelintézetek, befektetési vállalkozások vagy a velük közeli kapcsolatban álló cégek, szervezetek által kibocsátott, biztosíték nélküli adósságinstrumentumokra – vonatkozó fedezet-elfogadhatósági kritériumok módosításáról. Az EKB honlapján részletesebb sajtóközleményben írunk a módosításról, amely az Általános Dokumentáció rendszeres (2018 első negyedére várható) aktualizálásának a hatályba lépésével párhuzamosan lép életbe.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A nagy értékű fizetésforgalom és a fedezetkezelés területén elindított két fontosabb projekt

A Kormányzótanács 2017. december 6-án jóváhagyott a piaci infrastruktúra és a fizetésforgalom terén két nagyszabású projektet, amely 2021, illetve 2022 novemberére valósul meg. Az első az eurorendszer TARGET2 valós idejű bruttó elszámolási rendszerét és a TARGET2-Securities (T2S) értékpapír-elszámolási platformot konszolidálja, fejlettebb likviditáskezelési eljárásokat nyújtva a piaci szereplőknek. A második során eurorendszerbeli fedezetkezelési rendszert dolgozunk ki, amely az egész eurorendszer számára a fedezeti műveletek összehangolt platformját hozza létre, és átveszi a meglevő országos rendszerek több funkciójának a helyét is. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A T2S 2016. évi pénzügyi kimutatásai

A Kormányzótanács 2017. december 7-én jóváhagyta a T2S éves pénzügyi kimutatásait és ezeknek az EKB honlapján való közzétételét. Ez a Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) kezdeményezésére a 2015. évi éves pénzügyi kimutatásokkal útjára indított éves kiadvány minden évben tájékoztat a T2S pénzügyi helyzetéről.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a fizetésekre és nyugdíjakra vonatkozó írországi rendelkezésekről

A Kormányzótanács 2017. november 24-én elfogadta a CON/2017/49 véleményt, amelyet az ír közkiadási és reformügyi miniszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a kapcsolt felekkel kötött tranzakciókról Bulgáriában

A Kormányzótanács 2017. november 27-én elfogadta a CON/2017/50 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) döntéshozatali keretrendszerének módosításáról

2017. november 27-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/51 véleményt, amelyet a Bolgár Köztársaság országgyűlésének felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben használt referenciamutatókról, Bulgária

A Kormányzótanács 2017. november 29-én elfogadta a CON/2017/52 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Lietuvos bankasnak a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi szervekénti funkcióval való felruházásáról, Litvánia

2017. december 1-jén a Kormányzótanács elfogadta a CON/2017/53 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a központi hitelegyesületek számának korlátozásáról, Litvánia

A Kormányzótanács 2017. december 4-én elfogadta a CON/2017/54 véleményt, amelyet a litván parlament felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Nyilvános konzultáció egy új, fedezetlen, egynapos eurokamatlábról

A Kormányzótanács 2017. november 22-én jóváhagyta egy nyilvános konzultáció elindítását, amelynek tárgya egy új, fedezetlen, egynapos eurokamatláb magas szintű jellemzői. A 2018. január 12-ig tartó konzultáció során az EKB össze kívánja gyűjteni az érdekeltek véleményét a kamatláb fő jellemzőiről és publikációjának időzítéséről. A nyilvános konzultáció dokumentációja megtekinthető az EKB honlapján.

Iránymutatás a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról

2017. november 27-én a Kormányzótanács elfogadta a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére (AnaCredit) vonatkozó eljárásokról szóló EKB/2017/38 iránymutatást. Ebben a jogi aktusban az említett adatok gyűjtését támogató eljárások vannak előírva, amelyek célja közös részletes analitikus hitelezési adatállomány összeállítása, amely magában foglalja az összes euróval fizető tagállam hitelezési adatait. Az AnaCredit támogatja az eurorendszert, a Központi Bankok Európai Rendszerét és az Európai Rendszerkockázati Testületet olyan feladatai ellátásában, mint például a monetáris politikai elemzés, a monetáris politikai műveletek végzése, a kokázatkezelés, a pénzügyi stabilitás ellenőrzése, a makroprudenciális politika és kutatás, valamint a bankfelügyelet. Az iránymutatás az EKB honlapján elérhető.

Bankjegy- és érmekibocsátás

Az érmekibocsátási mennyiség jóváhagyására vonatkozó jogi aktusok

A Kormányzótanács 2017. december 8-án elfogadta a 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének jóváhagyásáról szóló (EU) 2016/2164 határozatot módosító EKB/2017/39 határozatot, valamint a 2018-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2017/40 határozatot. Emellett szintén elfogadta az EKB/2017/41 határozatot, amely az euroérme-kibocsátás mennyiségének engedélyezésére vonatkozó eljárási keretről szóló (EU) 2015/2332 határozatot módosítja. A jóváhagyási eljárás egyszerűsítése céljából az EKB/2017/41 határozat rendelkezik a tagállamok által kibocsátott euroérme-mennyiség jövőbeli engedélyezésének az EKB Igazgatósága alá való delegálásáról.

Bankfelügyelet

ECB Guide on assessment methodology (EGAM) for the Internal Model Method (IMM) and Advanced CVA capital charge (A-CVA) for counterparty credit risk [Az EKB útmutatója a partner-hitelkockázat számításához alkalmazott belső modell módszer (IMM) és fejlett CVA tőkekövetelmény (A-CVA) értékelési módszertanáról (EGAM)]

A Kormányzótanács 2017. november 30-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra vonatkozó javaslata ellen, hogy közzétegyék az EKB útmutatóját, amely a partner-hitelkockázat meghatározásához alkalmazott IMM módszer és fejlett A-CVA tőkekövetelmény módszer értékelési módszertanára (EGAM) vonatkozik. A 2018-ban tervezett nyilvános konzultáció tárgyát képező EGAM közzétételének célja az ágazati észrevételek összegyűjtése. Az útmutató megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

EKB-határozatok a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2017. december 6-án nem emelt kifogást bizonyos felügyelt hitelintézetek jelentőségi minősítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen. A felügyelt szervezetek rendszeresen aktualizált jegyzéke az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható. Emellett a hitelintézetek jelentőségét évente felülvizsgáljuk, és az eredményt közzétesszük (lásd az EKB bankfelügyeleti honlapján 2017. december 5-én megjelent sajtóközleményt).

Az egységes felügyeleti mechanizmus 2018. évi prioritásai

A Kormányzótanács 2017. december 13-án nem emelt kifogást a bankfelügyelet 2018. évi prioritásaira vonatkozó felügyeleti testületi javaslat ellen. A prioritások összefoglalója rövidesen elérhető lesz az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Médiakapcsolatok