Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven) Januari 2006

Operationele aangelegenheden

Beleenbaarheidscriteria voor effecten op onderpand van activa

Op 30 december 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen in de zogenoemde Algemene Documentatie inzake de monetaire-beleidsinstrumenten en –procedures van het Eurosysteem teneinde de criteria te verduidelijken op basis waarvan de beleenbaarheid wordt beoordeeld van effecten op onderpand van activa voor gebruik in krediettransacties van het Eurosysteem. Vandaag is een persbericht met aanvullende informatie gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Juridisch kader van TARGET

Op 30 december 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer betreffende een geautomatiseerd trans-europees ‘real-time’ bruto-vereveningssysteem (‘TARGET’) (ECB/2005/16). Het Richtsnoer integreert de bestaande vijf Richtsnoeren betreffende TARGET, en vereenvoudigt daarmee het juridische kader voor TARGET. Het Richtsnoer zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies betreffende wijzigingen in het Sloveense ondernemingsrecht ter voorbereiding op de invoering van de euro

Op 16 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de redenominatie van het kapitaal van naamloze en besloten vennootschappen en de invoering van aandelen zonder nominale waarde als resultaat van de invoering van de euro (CON/2005/57). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende wijzigingen in de structuur en het interne bestuur van de Banca d’Italia

Op 23 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een herzien voorstel betreffende de gewijzigde structuur van de Banca d'Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2005/58). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de voorbereidingen in Estland op de invoering van de euro

Op 30 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse parlement, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Eesti Pank ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2005/59). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de voorbereidingen in Litouwen op de invoering van de euro

Op 30 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van de statuten van Lietuvos bankas ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2005/60). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Slowaakse accounting- en financiële-rapportagenormen

Op 30 december 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de door Národná banka Slovenska te hanteren accounting en financiële normen (CON/2005/61). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende de werkzaamheden van Hongaarse clearing-house organisaties

Op 4 januari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de algemene voorwaarden en modi operandi van clearing-house organisaties (CON/2006/1). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies betreffende Hongaarse maatregelen ter bescherming van bankbiljetten en munten

Op 6 januari 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Magyar Nemzeti Bank, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de bescherming van forint en euro bankbiljetten en muntstukken tegen illegale of niet-conforme reproducties (CON/2006/2). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitterschap van het Comité voor internationale betrekkingen (IRC)

Op 12 januari 2006 heeft de Raad van Bestuur de heer Henk Brouwer (Directeur van De Nederlandsche Bank) met onmiddellijke ingang benoemd als voorzitter van het IRC. Zijn ambtstermijn loopt af op 31 augustus 2007 en valt daarmee samen met het aflopen van de ambtstermijnen van alle voorzitters van Eurosysteem-/ESCB-Comités en die van de voorzitter van het Begrotingscomité, die op 22 juli 2004 door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar waren (her)benoemd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media