Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset) tammikuu 2006

Toiminnalliset kysymykset

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien vakuuskelpoisuusvaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.12.2005 muutoksia yleisasiakirjaan eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. Muutoksilla täsmennetään eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi tarjottavien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuuskelpoisuusvaatimuksia. Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGETia koskeva lainsäädäntö

EKP:n neuvosto antoi 30.12.2005 suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) (EKP/2005/16). Uusilla suuntaviivoilla yhdistetään olemassa olevat viidet TARGET-suuntaviivat ja yksinkertaistetaan siten TARGETia koskevaa lainsäädäntöä. Suuntaviivat julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto muutoksista Slovenian yhtiölakiin euron käyttöönottoa valmisteltaessa

EKP:n neuvosto antoi 16.12.2005 Slovenian talousministeriön pyynnöstä lausunnon osakeyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden osakepääoman muuttamisesta ja nimellisarvottomien osakkeiden käyttöönotosta euron käyttöönoton johdosta (CON/2005/57). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian keskuspankin rakenteesta ja sisäisestä hallinnosta

EKP:n neuvosto antoi 23.12.2005 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon tarkistetusta ehdotuksesta talletusten suojaa koskevista säännöksistä johtuviksi muutoksiksi Banca d’Italian rakenteeseen ja sisäiseen hallintoon (CON/2005/58). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Viron valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 30.12.2005 Viron parlamentin pyynnöstä lausunnon Eesti Pankin perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2005/59). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Liettuan valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 30.12.2005 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon Lietuvos bankasin perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2005/60). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvoston lausunto slovakialaisista kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista standardeista

EKP:n neuvosto antoi 30.12.2005 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista standardeista, joita Národná banka Slovenskan on käytettävä (CON/2005/61). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto clearingyhteisötoiminnasta Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 4.1.2006 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon clearingyhteisötoimintaa harjoittavien organisaatioiden yleisistä ehdoista ja toimintasäännöistä (CON/2006/1). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvoston lausunto toimenpiteistä setelien ja kolikoiden suojelemiseksi Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 6.1.2006 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon forintin ja eurosetelien ja ‑kolikoiden suojelusta niiden laittomalta ja luvattomalta jäljentämiseltä (CON/2006/2). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Kansainvälisten suhteiden komitean (IRC) puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 12.1.2006 Henk Brouwerin (Alankomaiden keskuspankin johtokunnan jäsen) kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajaksi. Toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.8.2007, kuten kaikkien eurojärjestelmän / Euroopan keskuspankkijärjestelmän komiteoiden puheenjohtajien sekä budjettikomitean puheenjohtajan toimikaudet. EKP:n neuvosto nimitti komiteoiden puheenjohtajat kolmivuotiskaudeksi 22.7.2004.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle