Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gruodžio 21 d.

2012 m. gruodžio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gruodžio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui nusipirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 226,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gruodžio 20 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,3 mlrd. JAV dolerių
2012 m. gruodžio 20 d. 14 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 308,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,9 mlrd. eurų – iki 910,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 105,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 684 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gruodžio 19 d., baigėsi 73,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja devynių dienų trukmės 72,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės devynių dienų trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2012 m. gruodžio 20 d., baigėsi 18,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 15,0 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 13,9 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 229,4 mlrd. eurų (palyginti su 225,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 276,8 mlrd. eurų, pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. gruodžio 21 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 52,1 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,3 mlrd. eurų – iki 489,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 115 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 258 034 −1 508
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 006 −481
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 169 028 −1 027
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 690 −1 395
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 088 1 685
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 088 1 685
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 122 338 8 639
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 72 682 −534
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 035 771 −4 402
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 13 871 13 610
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 14 −34
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 208 292 −20 695
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 585 216 −353
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 276 807 −205
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 408 −148
8 Valdžios skola eurais 30 008 0
9 Kitas turtas 275 419 14
Visas turtas 3 011 200 −13 612
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 910 762 11 914
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 928 014 −11 616
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 489 680 −15 268
2.2 Indėlių galimybė 229 384 4 322
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 450 −669
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 187 533
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 654 −18 270
5.1 Valdžiai 105 929 −9 657
5.2 Kiti įsipareigojimai 39 725 −8 613
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 178 472 3 571
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 513 −1 531
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 887 1 117
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 887 1 117
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 237 091 670
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 552 0
Visi įsipareigojimai 3 011 200 −13 612
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai