Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. december 21.

2012. december 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. december 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyvásárlásának és egy másik eurorendszer-beli központi bank aranyérmevételének tudható be.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2,5 milliárd euróval csökkent, 226,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. december 20. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,3 milliárd USD -
2012. december 20. 14 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 0,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 308,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 11,9 milliárd euróval, 910,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,7 milliárd euróval csökkent, 105,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5 milliárd euróval 684 milliárd euróra emelkedett. 2012. december 19-én, szerdán lejárt egy 73,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 72,7 milliárd euro értékben, kilencnapos lejárattal. Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, kilencnapos lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. december 20-án, csütörtökön lejárt egy 18,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 15,0 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 13,9 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 229,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 225,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 276,8 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. december 21-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 52,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,3 milliárd euróval csökkent 489,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 115 2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 258 034 −1 508
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 006 −481
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 169 028 −1 027
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 690 −1 395
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 088 1 685
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 088 1 685
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 122 338 8 639
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 72 682 −534
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 035 771 −4 402
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 13 871 13 610
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 14 −34
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 208 292 −20 695
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 585 216 −353
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 276 807 −205
7.2 Egyéb értékpapírok 308 408 −148
8 Euróban denominált államadósság 30 008 0
9 Egyéb eszközök 275 419 14
Eszközök összesen 3 011 200 −13 612
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 910 762 11 914
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 928 014 −11 616
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 489 680 −15 268
2.2 Betéti rendelkezésre állás 229 384 4 322
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 450 −669
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 187 533
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 654 −18 270
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 105 929 −9 657
5.2 Egyéb kötelezettségek 39 725 −8 613
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 178 472 3 571
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 513 −1 531
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 887 1 117
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 887 1 117
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 237 091 670
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 552 0
Források összesen 3 011 200 −13 612
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok