Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.12.2012

27.12.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.12.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,5 miljardilla eurolla 226,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.12.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
20.12.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (14 päivää) - 0,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 308,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 11,9 miljardilla eurolla 910,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,7 miljardilla eurolla 105,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5 miljardilla eurolla 684 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.12.2012 erääntyi 73,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 72,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 9 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on 9 päivää. Torstaina 20.12.2012 erääntyi 18,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 15,0 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 13,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 229,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 225,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 276,8 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 21.12.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 52,1 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 15,3 miljardilla eurolla 489,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 115 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 258 034 −1 508
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 006 −481
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 169 028 −1 027
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 690 −1 395
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 088 1 685
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 088 1 685
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 122 338 8 639
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 72 682 −534
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 035 771 −4 402
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 13 871 13 610
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 14 −34
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 208 292 −20 695
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 585 216 −353
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 276 807 −205
7.2 Muut arvopaperit 308 408 −148
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 008 0
9 Muut saamiset 275 419 14
Vastaavaa yhteensä 3 011 200 −13 612
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 910 762 11 914
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 928 014 −11 616
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 489 680 −15 268
2.2 Talletusmahdollisuus 229 384 4 322
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 450 −669
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 187 533
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 654 −18 270
5.1 Julkisyhteisöt 105 929 −9 657
5.2 Muut 39 725 −8 613
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 178 472 3 571
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 513 −1 531
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 887 1 117
8.1 Talletukset ja muut velat 6 887 1 117
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 237 091 670
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 552 0
Vastattavaa yhteensä 3 011 200 −13 612
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle