Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. detsember 2012

27. detsember 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. detsembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,5 miljardi euro võrra 226,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. detsember 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,3 miljardit USA dollarit -
20. detsember 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 14 päeva - 0,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 308,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 11,9 miljardi euro võrra 910,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,7 miljardi euro võrra 105,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5 miljardi euro võrra 684 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. detsembril 2012 möödus 73,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 72,7 miljardit eurot ja tähtajaga üheksa päeva. Samal päeval möödus 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üheksa päeva. Neljapäeval, 20. detsembril 2012 möödus 18,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 15,0 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 13,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 229,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 225,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 276,8 miljardi euroni, tingituna väärtpaberite lunastamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 21. detsembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 52,1 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,3 miljardi euro võrra 489,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 115 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 258 034 −1 508
2.1 Nõuded RVFle 89 006 −481
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 169 028 −1 027
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 690 −1 395
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 088 1 685
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 088 1 685
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 122 338 8 639
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 72 682 −534
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 035 771 −4 402
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 13 871 13 610
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 14 −34
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 208 292 −20 695
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 585 216 −353
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 276 807 −205
7.2 Muud väärtpaberid 308 408 −148
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 008 0
9 Muud varad 275 419 14
Varad kokku 3 011 200 −13 612
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 910 762 11 914
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 928 014 −11 616
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 489 680 −15 268
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 229 384 4 322
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 450 −669
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 187 533
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 654 −18 270
5.1 Valitsussektor 105 929 −9 657
5.2 Muud kohustused 39 725 −8 613
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 178 472 3 571
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 513 −1 531
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 887 1 117
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 887 1 117
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 237 091 670
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 552 0
Kohustused kokku 3 011 200 −13 612
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid