Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. lapkričio 16 d.

2012 m. lapkričio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. lapkričio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 229 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. lapkričio 15 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,2 mlrd. JAV dolerių 3,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 309,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 888,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 97,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 30,3 mlrd. eurų – iki 698,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. lapkričio 14 d., baigėsi 79,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 75,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Praėjusią savaitę baigėsi 12,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 15,9 mlrd. eurų vertės operacija, o 3,5 mlrd. eurų grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 215,9 mlrd. eurų (palyginti su 248,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 278 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. lapkričio 16 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 53 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,5 mlrd. eurų – iki 558,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 109 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 258 970 2 094
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 571 −276
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 169 400 2 370
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 37 191 −133
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 801 503
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 801 503
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 124 344 −3 510
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 75 214 −4 259
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 047 294 −203
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 822 940
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 14 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 235 483 2 186
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 587 118 −2 298
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 277 960 −205
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 309 158 −2 093
8 Valdžios skola eurais 30 011 0
9 Kitas turtas 273 278 3 591
Visas turtas 3 041 305 2 434
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 888 282 −2 028
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 984 633 −9 339
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 558 511 24 513
2.2 Indėlių galimybė 215 900 −32 610
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 722 −1 243
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 793 −40
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 148 236 8 677
5.1 Valdžiai 97 587 10 786
5.2 Kiti įsipareigojimai 50 649 −2 109
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 172 713 2 530
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 167 3 043
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 785 −1 132
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 785 −1 132
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 235 078 722
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 552 0
Visi įsipareigojimai 3 041 305 2 434
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai