Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. november 2012

20. november 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. novembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 229 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. november 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 3,2 miljardit USA dollarit 3,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,1 miljardi euro võrra 309,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2 miljardi euro võrra 888,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,8 miljardi euro võrra 97,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 30,3 miljardi euro võrra 698,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. novembril 2012 möödus 79,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 75,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul möödus 12,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 15,9 miljardit eurot, kusjuures 3,5 miljardit eurot maksti tagasi enne tähtaja möödumist.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 215,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 248,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 278 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 16. novembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 53 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,5 miljardi euro võrra 558,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 109 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 258 970 2 094
2.1 Nõuded RVFle 89 571 −276
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 169 400 2 370
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 37 191 −133
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 801 503
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 801 503
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 124 344 −3 510
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 75 214 −4 259
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 047 294 −203
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 822 940
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 14 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 235 483 2 186
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 587 118 −2 298
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 277 960 −205
7.2 Muud väärtpaberid 309 158 −2 093
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 011 0
9 Muud varad 273 278 3 591
Varad kokku 3 041 305 2 434
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 888 282 −2 028
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 984 633 −9 339
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 558 511 24 513
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 215 900 −32 610
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 722 −1 243
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 793 −40
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 148 236 8 677
5.1 Valitsussektor 97 587 10 786
5.2 Muud kohustused 50 649 −2 109
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 172 713 2 530
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 167 3 043
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 785 −1 132
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 785 −1 132
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 235 078 722
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 552 0
Kohustused kokku 3 041 305 2 434
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid