Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.11.2012

20.11.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.11.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 229 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.11.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 3,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,1 miljardilla eurolla 309,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2 miljardilla eurolla 888,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,8 miljardilla eurolla 97,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 30,3 miljardilla eurolla 698,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.11.2012 erääntyi 79,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 75,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Viikon aikana erääntyi 12,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 15,9 miljardin euron operaatio, ja jaetusta likviditeetistä 3,5 miljardia euroa maksettiin takaisin ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 215,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 248,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 278 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 16.11.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 53 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 24,5 miljardilla eurolla 558,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 109 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 258 970 2 094
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 571 −276
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 169 400 2 370
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 37 191 −133
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 801 503
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 801 503
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 124 344 −3 510
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 75 214 −4 259
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 047 294 −203
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 822 940
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 14 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 235 483 2 186
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 587 118 −2 298
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 277 960 −205
7.2 Muut arvopaperit 309 158 −2 093
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 011 0
9 Muut saamiset 273 278 3 591
Vastaavaa yhteensä 3 041 305 2 434
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 888 282 −2 028
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 984 633 −9 339
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 558 511 24 513
2.2 Talletusmahdollisuus 215 900 −32 610
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 722 −1 243
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 793 −40
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 148 236 8 677
5.1 Julkisyhteisöt 97 587 10 786
5.2 Muut 50 649 −2 109
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 172 713 2 530
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 167 3 043
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 785 −1 132
8.1 Talletukset ja muut velat 5 785 −1 132
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 235 078 722
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 552 0
Vastattavaa yhteensä 3 041 305 2 434
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle