Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. november 16.

2012. november 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. november 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 229 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. november 15. 8 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,2 milliárd USD 3,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval 309,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval 888,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,8 milliárd euróval 97,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 30,3 milliárd euróval 698,2 milliárd euróra emelkedett. 2012. november 14-én, szerdán lejárt egy 79,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 75,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét folyamán lejárt egy 12,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 15,9 milliárd euro értékben, míg 3,5 milliárd eurót lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 215,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 248,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 278 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. november 16-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 53 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,5 milliárd euróval 558,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 109 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 258 970 2 094
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 571 −276
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 169 400 2 370
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 37 191 −133
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 801 503
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 801 503
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 124 344 −3 510
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 75 214 −4 259
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 047 294 −203
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 822 940
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 14 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 235 483 2 186
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 587 118 −2 298
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 277 960 −205
7.2 Egyéb értékpapírok 309 158 −2 093
8 Euróban denominált államadósság 30 011 0
9 Egyéb eszközök 273 278 3 591
Eszközök összesen 3 041 305 2 434
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 888 282 −2 028
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 984 633 −9 339
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 558 511 24 513
2.2 Betéti rendelkezésre állás 215 900 −32 610
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 722 −1 243
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 793 −40
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 148 236 8 677
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 97 587 10 786
5.2 Egyéb kötelezettségek 50 649 −2 109
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 172 713 2 530
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 167 3 043
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 785 −1 132
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 785 −1 132
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 235 078 722
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 552 0
Források összesen 3 041 305 2 434
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok