Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. balandžio 1 d.

2011 m. balandžio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. balandžio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 16,8 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,8 mlrd. eurų – iki 177,4 mlrd. eurų, Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Eurosistemos apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 333,5 mlrd. eurų. Padidėjimas 0,9 mlrd. eurų dėl sandorių daugiau nei atsvėrė sumažėjimą dėl ketvirtinių perkainojimų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 826 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,1 mlrd. eurų – iki 64,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,3 mlrd. eurų – iki 321,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. kovo 30 d., baigėsi 89,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 100,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 77,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. kovo 31 d., baigėsi 149,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 129,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 3,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 26,1 mlrd. eurų (palyginti su 19,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 137,6 mlrd. eurų dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2011 m. balandžio 1 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 77 mlrd. eurų ir 60,5 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 205,8 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2011 m. balandžio 1 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 007,250 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4207 už EUR

JPY: 117,61 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1161 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 350 667 0 −16 769
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 221 873 761 −11 803
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 123 231 −2 637
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 147 750 530 −9 166
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 947 −266 −1 376
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 852 508 −80
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 852 508 −80
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 424 041 −11 651 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 100 439 11 022 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 322 855 −20 008 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 737 −2 653 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 −13 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 126 −3 397 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 025 862 −521
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 568 0 232
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 333 457 862 −753
8 Valdžios skola eurais 34 851 0 −53
9 Kitas turtas 299 114 3 112 1 113
Visas turtas 1 888 496 −10 071 −29 489
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 825 997 3 823 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 308 392 5 063 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 205 755 −536 0
2.2 Indėlių galimybė 26 054 6 654 0
2.3 Terminuotieji indėliai 76 500 −1 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 83 −55 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 005 778 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 72 956 −17 963 0
5.1 Valdžiai 64 925 −18 096 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 030 133 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 297 −947 −28
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 310 −186 −95
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 470 189 −841
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 470 189 −841
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 613 0 −1 939
10 Kiti įsipareigojimai 179 107 −911 −1 225
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0 −25 642
12 Kapitalas ir rezervai 80 460 84 283
Visi įsipareigojimai 1 888 496 −10 071 −29 489
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai