Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. április 1.

2011. április 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. április 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 16,8 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 9,8 milliárd euróval csökkent, 177,4 milliárd euróra. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referenciaidőszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 333,5 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében a negyedéves átértékelések hatását meghaladó értékű tranzakciók álltak. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,8 milliárd euróval, 826 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,1 milliárd euróval csökkent, 64,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,3 milliárd euróval csökkent, 321,4 milliárd euróra. 2011. március 30-án, szerdán lejárt egy 89,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 100,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 77,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 76,5 milliárd euro értékben. 2011. március 31-én, csütörtökön lejárt egy 149,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 129,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételének értéke 0,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti 3,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 26,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 19,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 0,2 milliárd euróval 137,6 milliárd euróra emelkedett, aminek oka a negyedévvégi kiigazítás volt. Ezért a 2011. április 1-jével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,5 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 205,8 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2011. április 1-jén a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1 007,250 EUR/finom uncia

USD: 1,4207 JPY/EUR

JPY: 117,61 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1161 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 667 0 −16 769
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 221 873 761 −11 803
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 123 231 −2 637
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 147 750 530 −9 166
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 947 −266 −1 376
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 852 508 −80
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 852 508 −80
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 424 041 −11 651 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 100 439 11 022 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 322 855 −20 008 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 737 −2 653 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 10 −13 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 42 126 −3 397 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 471 025 862 −521
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 568 0 232
7.2 Egyéb értékpapírok 333 457 862 −753
8 Euróban denominált államadósság 34 851 0 −53
9 Egyéb eszközök 299 114 3 112 1 113
Eszközök összesen 1 888 496 −10 071 −29 489
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 825 997 3 823 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 308 392 5 063 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 205 755 −536 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 26 054 6 654 0
2.3 Lekötött betétek 76 500 −1 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 83 −55 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 005 778 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 72 956 −17 963 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 925 −18 096 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 030 133 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 297 −947 −28
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 310 −186 −95
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 470 189 −841
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 470 189 −841
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 613 0 −1 939
10 Egyéb kötelezettségek 179 107 −911 −1 225
11 Átértékelési számlák 305 890 0 −25 642
12 Saját tőke 80 460 84 283
Források összesen 1 888 496 −10 071 −29 489
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok